hackathon

Apel instruiri în domeniul bunei guvernări pentru raioanele Cahul și Taraclia

Apel de participare la instruiri către ONG-uri, grupuri de inițiativă, reprezentanți mass-media din raioanele Cahul și Taraclia

Fundația Est-Europeană împreună cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare implementează proiectul ”Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale”. Scopul general al proiectului este de a îmbunătăți viața celor mai marginalizate grupuri de persoane prin politici publice mai incluzive. Acest proiect este realizat din resursele financiare oferite de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova și de Guvernul Suediei.

O componentă a proiectului ține să consolideze capacitățile ONG-lor și ale Autorităților Publice Locale în domeniul bunei guvernări în 3 raioane ale Republicii Moldova: Soroca, Căușeni și Cahul.  Astfel, pentru o mai bună înțelegere și facilitare a interacțiunii dintre comunitate și autoritățile locale/raionale, Fundația Est-Europeană va desfășura a un set de instruiri care vor cuprinde exemple practice, pilotate la nivel național și internațional.

Fiecare instruire va fi desfășurată timp de 1 zi la nivel local (Cahul) în perioada aprilie-iunie 2018 și va cuprinde următoarele tematici:

  • Mecanisme şi instrumente pentru asigurarea transparenței în procesul decizional
  • Instrumente de responsabilizare socială
  • Societate civilă şi activism
  • Mobilizare comunitară
  • Analiza de politici din perspectiva incluziunii sociale
  • Instrumente de influențare a politicilor publice
  • Instrumente de monitorizare a politicilor publice
În urma acestor instruiri, actorii din localități vor beneficia de cunoștințe aplicabile la modul practic, folosind instrumente și mecanisme democratice, inclusiv de sporire a transparenței, responsabilizare socială, mobilizare comunitară etc. Ulterior, Fundația Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare vor oferi granturi pentru sprijinirea inițiativelor asociațiilor obștești şi a grupurilor de inițiativă pentru a contribui, prin valorificarea instrumentelor oferite la instruiri, la soluționarea problemelor sociale cu care se confruntă comunitățile din raionale Cahul și Taraclia. Concursul de granturi de mobilizare comunitară se va desfășura în luna iunie 2018.

 

Formularul de aplicare poate fi accesat aici Formular de aplicare Cahul și Taraclia

Formular în limba rusă Заявка на участие в тренингах

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.