Premii Europene pentru Societatea Civilă

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Recunoașterea excelenței inițiativelor societății civile finanțate de Uniunea Europeană în Moldova.

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova lansează premiul/premiile UE pentru societatea civilă din Moldova, pentru a recunoaște și a încuraja realizările și inițiativele tangibile ale organizațiilor societății civile la nivel național, regional și local (finanțate de Uniunea Europeană), care au avut un impact durabil și pozitiv asupra democrației, a dezvoltării economice și a coeziunii sociale din Republica Moldova și care au promovat valorile europene.

Uniunea Europeană intenționează să transforme această competiție într-un eveniment anual. Competiția Europeană a Premiilor Societății Civile pentru Republica Moldova 2018 va recompensa proiectele finalizate până în data de 31.12.2017, finanțate de Uniunea Europeană direct sau indirect prin granturi, începând cu anul 2008.

Proiectele sau acțiunile premiate vor fi prezentate în cadrul unei Gale a Premiilor ce va avea loc în data de 12 iulie 2018.

Sunt eligibile să participe toate organizațiile care au implementat proiecte/acțiuni care au fost lansate în 2008 și au fost finalizate până în data de 31 decembrie 2017 cel târziu, rezultatele cărora vor fi prezentate până la această dată.

Citește aici detalii.

***

Rewarding excellence in civil society initiatives financed by the European Union in Moldova.

The European Union Delegation to the Republic of Moldova launches the EU prize/s for the civil society in the country, to reward and encourage tangible achievements and initiatives by civil society organisations at national, regional and local levels that made a lasting and positive impact on the Republic of Moldova’s democracy, economic development and social cohesion and promoted European values (funded by the European Union).

The EU delegation intends this awards competition to become an annual event. The 2018 European Civil Society Awards Competition for the Republic of Moldova will reward projects finalized by 31.12.2017, financed by the European Union directly or indirectly through sub-grants since 2008.

Awarded organisations will be presented at an Awards Gala that will take place on July 12, 2018.

Organisations which implemented projects/actions starting with 2008 and finalized by December 31, 2017 the latest, the results of which are presented until this date, are eligible to participate.

Read here details.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.