AO Servicii Sociale Durabile anunță concurs de selectare și contractare a serviciilor de consultanță

Distribuie prietenilor:


TERMENI DE REFERINŢĂ

SERVICII DE CONSULTANŢĂ PENTRU ELABORAREA DESIGN-ULUI SOCIAL ȘI PLANURILOR INDIVIDUALIZATE DE ASISTENȚĂ A BENEFICIARILOR LOCUINȚELOR PROTEJATE

 

Proiect: „De la instituție la trai în comunitate” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europe în baza contractului de grant Nr. G14935 încheiat între Fundația Soros-Moldova și AO Servicii Sociale Durabile

 

AO Servicii Sociale Durabile este o organizație apolitică, non-profit care dezvoltă și implementează proiecte sociale pentru grupurile social-vulnerabile, inclusiv pentru persoane cu dizabilități. Scopul organizației este de a contribui la integrarea persoanelor cu dizabilități în comunitate. Începând cu luna februarie 2019, AO Servicii Sociale Durabile a demarat implementarea proiectului „De la instituție la trai în comunitate” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europe, în baza Contractului de grant nr.G14935 din 18.02.2019 semnat cu Fundația Soros-Moldova.

Scopul proiectului: Dezvoltarea serviciilor sociale Casă comunitară în mun Orhei pentru persoane cu dizabilități mintale dezinstuționalizate din Centru de plasament temporar pentru copii cu dizabilități mun.Orhei (Instituția rezidențială Orhei).

În cadrul Proiectului implementat de către A.O. Servicii Sociale Durabile: „De la instituție la trai în comunitate”, consultantul va avea sarcina de a capacita personalul din servicii în elaborarea Planului Centrat pe Persoană și a elabora 18 Planuri Individuale de asistență.

În această ordine de idei, A.O. Servicii Sociale Durabile angajează Consultant, care va capacita personalul din servicii în elaborarea Planului Centrat pe Persoană, va dezvolta 18 Planuri Individuale de Asistență (PIA) și va prezenta documentele și rapoartele pentru munca efectuată.

SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ:

Nr.

Sarcini

Perioada

Produse

Număr zile consultanță

1.       

Elaborarea Planului detaliat de consultanță

Iulie 2020

Planul de consultanță coordonat cu coordonatorul de proiect

1 zi

2.       

Pregătirea și organizarea ședințelor de planificare centrată pe persoană. Elaborarea PIA (planurilor individualizate de asistență a beneficiarilor în serviciile sociale Casă comunitară.

Suport la locul de muncă pentru angajați din CC (3 servicii de Casă comunitară) în implementarea Planurilor Individuale de asistență

Iulie-Septembrie 2020

·   18 PIA elaborate

·                    Raport cu privire la ședințele de Planificare centrată pe persoană

·                    Procese verbale ale ședințelor

6 zile

 

Total

 

 

7 zile

 

Cerințe de calificare:

  • Studii post-universitare (masterat sau doctorat) în domeniul social;
  • Experiență de cel puțin 5 ani în prestarea serviciilor de consultanță în domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități;
  • Experiență în prestarea serviciilor de asistență tehnică serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități;
  • Cunoașterea procedurilor de acreditare a serviciilor sociale;  
  • Abilități organizatorice excelente, capacități de acordare a serviciilor de mentorat;
  • Abilități de comunicare şi negociere atât la nivel local, cât și național;
  • Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
  • Abilități bune de lucru în echipă;
  • Posibilități de deplasare în afara municipiului Chișinău .

Perioada de contractare: Iulie-septembrie 2020.

Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu coordonatorul proiectului „De la instituție la trai în comunitate” implimentat de AO Servicii Sociale Durabile .

Toate activităţile se vor desfăşura în afara municipiul Chișinău cu implicare directă a persoanelor dezinstituționalizate încele 3 servicii sociale Casă comunitară și a reprezentanților Centrului de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilități din municipiul Orhei.

 

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul, care va fi semnat de către consultant și Oferta financiară elaborată conform Anexei.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la: ssdurabile@gmail.com cu mențiunea „Servicii de consultanță PIA” până la data de 15 iunie 2020.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Anexă

OFERTA FINANCIARĂ

 

Sarcini

Produse

Număr de zile consultanță

Costul zilelor de consultanţă, EURO, cu toate taxele incluse

1.       

Elaborarea Planului detaliat de consultanță

Planul de consultanță coordonat cu coordonatorul de proiect

1 zi

 

2.       

Pregătirea și organizarea ședințelor de planificare centrată pe persoană. Elaborarea PIA (planurilor individualizate de asistență a beneficiarilor în serviciile sociale Casă comunitară.

Suport la locul de muncă pentru angajați din CC (3 servicii de Casă comunitară) în implementarea Planurilor Individuale de asistență

18 PIA elaborate

Raport cu privire la ședințele de Planificare centrată pe persoană

Procese verbale ale ședințelor

6 zile

 

 

TOTAL

 

7 zile

 

 

Data ________________________

Semnătura aplicantului____________________


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet