ANPM este în căutarea unui/unei manager/ă de oficiu

Distribuie prietenilor:


Context: ANPM este organizația neguvernamentală și apolitică din Moldova. Urmărim abilitarea oamenilor cu cunoștințe juridice de bază, în mod confidențial, prin rețeaua de para-juriști competenți, ce activează într-un cadru legislativ clar, predictibil și orientat pe interesele și dezvoltarea oamenilor.

În baza cererii de finanțare pe care a înainta-o ANPM către Fundația Soros-Moldova, la 1 noiembrie 2019, Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova, a semnat un contract de grant cu Fundația Soros-Moldova. Grantul a fost acordat pentru realizarea proiectului” ”Creșterea calității serviciilor de asistență juridică primară prin dezvoltarea profesională a membrilor ANPM”. Scopul acestuia este: dezvoltarea competențelor populației de a-și rezolva problemele juridice. Obiectivele proiectului sunt: contribuirea la îmbunătățirea cadrului legal prin implicarea directă a instituțiilor din domeniu, dezvoltarea profesională a 25 de membri ANPM prin îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul juridic pe parcursul a 12 luni, creșterea vizibilității activității para-juriștilor prin îmbunătățirea raporturilor cu autoritățile naționale relevante, donatorii externi și ONG-urile din domeniu.

Proiectul este implementat în perioada 01.12.2019 - 30.11.2020.

Obiectivele concursului: selectarea unei persoane în funcția de Manager/ă de Oficiu pentru a asigurarea implementării eficiente a proiectului. 

Sarcini de bază:

 1. Responsabil pentru buna organizare și implementare a activităților de proiect;
 2. Responsabil pentru organizarea și menținerea documentația de proiect, interacțiunii cu beneficiarii și partenerii proiectului;
 3. Asigurarea asistenței Directorului de proiect în administrarea proiectului și a Asociației în general;
 4. Participă la pregătirea, organizarea și desfășurarea tuturor evenimentelor din cadrul proiectului și Asociației: ședințe de lucru, atelierelor de instruire, Adunarea Generală, ședințele Consiliului de Administrare, etc.;
 5. Participă și pregătește ședințele interne și evenimentele publice organizate în cadrul proiectului;
 6. Participă la întocmirea planurilor și rapoartelor de activitate;
 7. Asistarea Directorul de proiect la menținerea comunicării cu partenerii, contractorii și consultanții ANPM;
 8. Participarea la colectarea, analiza și arhivarea datelor ce țin de implementarea proiectului;
 9. Participarea la evaluarea necesităților de instruire a para-juriștilor, la întocmirea chestionarelor de evaluare pre și post instruire;
 10. Asistarea la achiziționarea de bunuri și servicii, pregătirea documentelor aferente;
 11. Asigurarea suportului logistic și administrativ al proiectului;
 12. Elaborează plan de comunicare, editează comunicate de presă, prezentări ale ANPM, articole pentru website, newsletter, etc;
 13. Participă la toate evenimentele ANPM, asigură promovarea evenimentelor organizației, postează zilnic evenimentele ANPM pe pagina de facebook a asociației și pe pagina web parajurist.md;
 14. Elaborează instrumente și modalități de monitorizare a imaginii organizației în comunitate (chestionare, sondaje etc.);
 15. Administrează pagina de Facebook a organizației;
 16. Monitorizează și actualizează website-ului organizației;
 17. Moderează întrebările beneficiarilor de pe parajurist.md;
 18. Asigură comunicarea cu partenerii externi;
 19. Alte roluri și responsabilități la delegarea Directoarei executive.

Calificări:

 • Studii superioare;
 • Capacități de management eficient al timpului;
 • Responsabilitate personală;
 • Abilităţi organizatorice, de comunicare şi negociere;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă;
 • Abilități de comunicare și scriere în limba română;
 • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Capacitatea de a lucra în termeni-limită;
 • Aptitudini de documentare, cercetare și raportare.
 • Cunoașterea limbii ruse și engleză constituie un avantaj.
 • Experienţa de lucru în domeniul relevant activităţii proiectului va constitui un avantaj;
 • Experiență de lucru în domeniul achizițiilor de bunuri și servicii va constitui un avantaj.

Locul desfășurării activității de muncă:

Managerul/a de oficiu va lucra de la distanță. În perioadele când se vor desfășura activități în cadrul proiectului în or. Chișinău și alte regiuni, ace(a)sta va activa în locațiile în care se vor desfășura evenimentele ANPM.

Perioada de executare:

Contractarea se preconizează a fi din luna martie 2020 până pe 30.11.2020.

ANPM va încheia cu managerul/a de oficiu contact de prestări servicii pe perioadă determinată (pe perioada desfășurării proiectului).

Dosarul candidatului va cuprinde:

 • CV-ul actualizat
 • Scrisoare de motivare;
 • Contactele a două peroane de referință.

Procedura de depunere a dosarului:

Dosarul va fi depus la adresa de e-mail violettaodagiu@gmail.com cu indicarea denumirei poziției pentru care aplică: Concurs – manager/ă de oficiu

Termenul de aplicare la concurs este până la data de 27.02.2020.

 

Etapele concursului:

Concursul de angajare poate fi constituit din trei etape:

 • Depunerea dosarului;
 • Interviul.

Pot fi organizate maxim 3 interviuri. Doar persoanele pre-selectate vor fi invitate la interviu.

Interviurile vor avea loc la Chișinău, iar candidaților nu li se rambursează cheltuielile de deplasare pentru participarea la interviu.

 • Etapa de testare: Candidații pot fi supuși probelor de testare.

Comisia de concurs:

Pentru recrutarea candidatului potrivit pentru funcția vacantă, va fi constituită comisia de recrutare. În componența comisiei, intră, dar nu se limitează la: Directoarea executivă a ANPM, membri ai Consiliului de Administrare, ai ANPM.

Criterii de selectarea a concurenților:

 • Studii superioare;
 • Capacități de management eficient al timpului;
 • Responsabilitate personală;
 • Abilităţi organizatorice, de comunicare şi negociere;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă;
 • Abilități de comunicare și scriere în limba română;
 • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Capacitatea de a lucra în termeni-limită;
 • Aptitudini de documentare, cercetare și raportare.
 • Cunoașterea limbii ruse și engleză constituie un avantaj.
 • Experienţa de lucru în domeniul relevant activităţii proiectului va constitui un avantaj;
 • Experiență de lucru în domeniul achizițiilor de bunuri și servicii va constitui un avantaj.

Pentru mai multe informații nu ezitați să mă contactați: Violetta Odagiu, Drectoare executivă a ANPM, telefon: 068686472, e-mail: violettaodagiu@gmail.com

Vă dorim succes!


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet