Șef Serviciul resurse umane

Distribuie prietenilor:A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției temporar vacante în cadrul autorității administrative

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: șef Serviciul resurse umane
 2. Scopul și sarcinile de bază: Scopul general al funcției: Dirijarea activității Serviciului resurse umane pentru realizarea misiunii și obiectivelor Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul subdiviziunilor structurale ale autorității publice.
  Sarcinile de  bază ale funcției: Implementarea procedurilor de personal legate de recrutare, selectare şi integrare profesională, precum şi promovarea politicii în domeniu.
  2.Monitorizarea şi implementarea procedurilor administrative de personal referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici.
  3.Implementarea procedurilor de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici.
  4.Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul procedurilor de personal.
  5.Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, controlul şi evaluarea activităţii Serviciului resurse umane
 3. Tip de angajare: determinată.
 4. Condițiile de participare la concursconform art.27 din Legea 158/2008.
 1. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii:Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, managementului resurselor umane, drept sau alte studii conexe stiințelor umanitare.

Cunoștințe: - Cunoaşterea legislaţiei în domeniul muncii;

                     - Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

                     - Abilități de utilizare a computerului.
Experiență profesională: min 2 ani experiență profesională în domeniu, preferinţă în serviciul public.

Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc.
Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 1. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse);
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • formularul de participare la concurs;
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 1. Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova;

- Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

- Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice;

- Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

- Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

- Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Legea integrităţii nr.82/2017;

- Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;

- Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018;

- Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Hotărîrea Guvernului nr. 106/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organziarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA;

 1. Termen limită de depunere a dosarului: 09 IANUARIE 2020, inclusiv.
 2. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției).
 3. Date de contact: Secretar al Comisiei Tel: (022) 292-612

E-mail: [email protected]

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.