Concurs de selectare a unei companii/organizații care va efectua un sondaj național de opinie cu privire la cele mai relevante inegalități în Republica Moldova

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă concurs de oferte în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj naţional de opinie cu privire la identificarea celor mai relevante inegalităţi ce vizează femeile şi bărbaţii, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele de etnie romă, ȋn domeniile: participarea, accesul la servicii, atitudini faţă de grupuri vulnerabile, priorități de dezvoltare locală, piaţa muncii.

Cercetarea va fi realizată în cadrul proiectului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Sondajul va fi realizat în 3 componente majore:

Componenta I: Sondaj Național

Obiectiv: Identificarea celor mai relevante inegalități cu care se confruntă populația adultă a Republicii Moldova în domeniile: participarea, accesul la servicii, atitudini față de grupuri vulnerabile, piața muncii.

Componenta II: Analiza inegalităților în rândul persoanelor cu dizabilități

Obiectiv: Identificarea inegalităților ce vizează persoanele cu dizabilități în comparație cu persoanele fără dizabilități.

Componenta III: Analiza inegalităților în rândul persoanelor de etnie romă

Obiectiv: Identificarea inegalităților care vizează persoanele de etnie romă în comparație cu persoanele de altă etnie.

Datele pentru toate trei componente urmează a fi colectate direct în teren.

Pentru mai multe detalii cu privire la acest concurs a se vedea TERMENII DE REFERINȚĂ