Cererea ofertei de preț pentru procurarea unității de transport

Distribuie prietenilor:


Referință: 09-6 / MD84985 / B6 - 03

Cererea ofertei de preț

Prin prezenta Institutul de Medicină Urgentă, Vă informează despre organizarea concursului prin cererea ofertelor de preț privind achiziționarea unui autovehicul, conform necesităților proiectului „Cooperarea Transfrontalieră România-Moldova este o zonă mai sigură prin îmbunătățirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgență pentru Reanimare și Extracție (SMURD), prin creșterea nivelului de pregătire și menținerea capacității personalului profesional de a interveni în situații de urgență” (nr. MD84985), implementat de Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă.

Luând în considerație experiența şi competență Dvs. în domeniu, solicităm participarea la concurs, potrivit condițiilor expuse mai jos.

 1. Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă.
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă.
 3. Achiziții:
 1. Cerințe și modul de prezentare a ofertelor:
 • Ofertele se prezintă în limba română / engleză prin completarea și remiterea către autoritatea contractantă a formularelor Anexa 2 și Anexa 3; Documentele de concurs pot fi descărcate pe adresa http://urgenta.md/proiecte-institu%C8%9Bionale.html
 • Prețul se indică în Euro (TVA la cota zero și aplicarea facilităților fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică). Achitarea se va face în lei moldovenești la cursul de zi a BNM la momentul predării autovehiculului;
 • Oferta se prezintă până la data 10 aprilie 2020, ora 14:00, pe strada Toma Ciorbă, #1, Chișinău, blocul Administrativ, Unitatea de implementare a proiectului - SMURD 2 sau e-mail: relatii_externe@urgenta.md sau liviu_andriuta@yahoo.com.
 • Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei, prevăzută la litera c);
 • Ofertele se prezintă nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor.
 1. Câștigătoare este declarată oferta care satisface toate cerințele la cel mai mic preț.
 2. Condițiile de contractare:
 • Contractul se încheie între Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă şi ofertantul câștigător în termen de cel mult 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare.

Documentele de concurs pot fi descărcate pe adresa http://urgenta.md/proiecte-institu%C8%9Bionale.html

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet