Fundaţia de Binefacere „Casa Providenţei” anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de Audit

Distribuie prietenilor:


Fundaţia de Binefacere „Casa Providenţei” anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit al Proiectului "Cantina Socială" pentru anul 2019. 

TERMENII DE REFERINȚĂ:

Obiectul auditului:

Compania de audit selectată va efectua auditul Proiectului "Cantina Socială" pe parcursul anului încheiat la 31 decembrie 2019.

Auditul pentru anul 2019 urmează să fie desfășurat în perioada 10 - 25 martie 2020. Raportul de audit în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word) vor fi prezentate până pe 1 aprilie 2020.

Sarcini tehnice:

  • Opinia şi  raportul de audit (Audit statement) trebuie să conțină situațiile financiare pe proiect;
  • Opinia şi raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil (trebuie să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar denumirea companiei) va fi prezentat Organizației conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
  • Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf și word);
  • Auditorul va avea acces la toate documentele și actele contabile în ceea ce privește pe acest proiect. Fundaţia va asigura sprijinul și spațiul necesar pentru auditor în vederea facilitării procesului de audit.

Conţinutul ofertei:

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
  2. Licența pentru activitatea de audit (copia);
  3. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în EURO pentru anul 2019 și perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenelor de Referință descrise în prezentul Anunț și în baza Contractului de prestare servicii pentru perioada solicitată.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant și expediată până pe 08 martie 2020, ora 17.00, prin e-mail la adresa casaprovidentei@gmail.com sau depusă direct la sediul Fundaţiei, str. Muşatinilor, nr. 1,  mun. Chișinău, MD-2071, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0695 06 395.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet