AO Servicii Sociale Durabile solicită oferte comerciale pentru achiziționarea articolelor de mobilă

Distribuie prietenilor:


Asociația Obștească Servicii Sociale Durabile anunță concurs cu privire la achiziția articolelor de mobilă pentru serviciul social Casă comunitară Bolohani. Procurarea mobilei are loc în cadrul proiectului  „De la instituție la trai în comunitate „, care are ca scop dezvoltarea serviciului social Casă comunitară. Acest proiect este implementat de AO Servicii Sociale Durabile din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția articolelor de mobilier cu montaj inclus în cadrul proiectului

” De la instituție la trai în comunitate”

pentru serviciul social Casa comunitară Bolohani

 1. GENERALITĂŢI

Prezentul Caiet de Sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la procedura competitivă-cerere de oferte şi constituie ansamblul cerințelor minimale de bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”.

 

Ofertele de participare conțin:

Ofertele trebuie să conţină adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, Data, Semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei. Prețul trebuie să fie indicat fără TVA (se anexează scrisoarea de confirmare a aplicării cotei TVA 0%)

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 5 zile de la data depunerii ofertei.

Oferim posibilitatea ca furnizorii să vină sa verifice măsurile pe loc la adresa: Casa Comunitară satul Bolohani mun. Orhei, telefon de contact 069888697.

 

 1. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Achiziționarea: 2 Dulapuri, 6 Noptiere, un Set (canapea, 2 fotolii) sau 2 canapele, Masă bucătărie, Dulap antreu.

 

 1. SPECIFICAŢII TEHNICE

 

Denumirea bunurilor

Cantitatea

Proprietăți

Semnificația proprietăților

Dulap

 

 

 

2

Material carcasa/fațadă

PAL

Culoarea

Chamonix deschis; stejar

Înălțimea (mm)

Minimum 1950

Lățimea (mm)

Minimum 1600

Adâncimea (mm)

Minimum 500

 

 

 

Denumirea bunurilor

Cantitatea

Proprietăți

Semnificația proprietăților

Noptieră

 

 

 

6

Material carcasa/fațadă

PAL

Culoarea

Stejar

Înălțimea (mm)

Minimum 420

Lățimea (mm)

Minimum 350

Adâncimea (mm)

Minimum 300

 

 

Denumirea bunurilor

Cantitatea

Proprietăți

Semnificația proprietăților

Set (Canapea + 2 fotolii)

 

 

1 canapea

 

 

2 fotolii

Material tapițărie

Stofa

Material carcasă

Lemn

Mecanism de transformare

Aleco

Canapea

Lungimea (mm)

Minimum 1750

Lățimea (mm)

850

Înălțimea (mm)

880

Fotolii

Lungimea (mm)

Minimum 830

Lățimea (mm)

930

Înălțimea (mm)

840

Sau

Canapea

2

Spațiu extern:

Spațiu intern:

Minimum 1500x1000x970 mm

Minimum 1480x1950 mm

 

 

Denumirea bunurilor

Cantitatea

Proprietăți

 

Semnificația proprietăților

Masă bucătărie

 

 

 

 

1

Material

Lemn masiv. Furnir

Culoare

Burnish oak

Înălțime (mm)

Minimum 760

Lățime (mm)

Minimum 700

Lungime (mm)

Minimum 1000

Extindere (mm)

Minimum 1500

 

 

Denumirea bunurilor

Cantitatea

Proprietăți

Semnificația proprietăților

Dulap antreu

 

 

 

1

Material carcasă/fațadă

PAL nelaminat

Culoare

Stejar wenge/frasin ancor deschis

Fațadă

cu oglindă

Înălțime (mm)

Minimum 2000

Lățimea (mm)

Minimum 950

Adâncime (mm)

Minimum 470

Caracteristicile tehnice si funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale si obligatorii.

Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului ofertat.

 • Condiții de livrare
 1. a) Locaţia de livrare

Livrarea produsului către Beneficiar, se face în satul Bolohani, mun. Orhei

 1. b) Termenul de livrare

Livrarea se va face în maxim 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Produsele vor fi livrate într-o singură etapă (nu se admit livrări parţiale).

c)Transport și montare

Operatorul economic are obligaţia de a asigura transportul produselor până la locaţia de livrare și montarea acestora în spațiile unde vor fi amplasate.

La livrare, fiecare bun va fi însoţit de documentaţia tehnică, de instalare şi configurare, precum şi de exploatare/utilizare, după caz.

Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

 1. d) Ofertele prezentate vor fi detaliate- elementele de mobila vor fi prezintate cu schița mobilierului, indicat ce model este și va include o poză sau macheta reală.

 

3.3. Garanție si service după vânzare

 1. a) Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea bunurilor pentru o perioadă de minim 24 luni, cu un termen de testare de 30 de zile.
 2. b) Perioada de garanție începe din momentul recepției finale, respectiv livrarea produsului. .
 3. c) În perioada de garanție toate piesele de schimb si intervențiile autorizate vor fi gratuite.
 4. d) Defecțiunile înregistrate vor fi sesizate la reprezentanța Furnizorului.

 

 1. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
 • • Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 5 zile de la data depunerii ofertei.
 1. MODALITĂŢI DE PLATĂ
 • • Plata produselor se va efectua in conformitate cu contractul încheiat intre Beneficiar si Furnizor, prin transfer bancar.

 

 1. PRECIZĂRI FINALE
 • • ofertele vor fi transmise directorului de proiect – Digori Ion ( date de contact 068921273, 069888697 ssdurabile@gmail.com)
 • • Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de furnizare cu Benficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.
 • • Organizatorul își rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau pe toate ofertele.
 • Respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet