AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează CONTABIL ASISTENT

POZIȚIE: Full time

Se subordonează Contabilului Șef al Asociației.

Căutăm!
Persoane cu experiență în contabilitate, cunoștințe și abilități de operare în 1C.

OBIECTIVELE POSTULUI:

 • Planificarea strategică și operațională a activităților relative postului și implementarea eficientă a acestora, inclusiv:
 • organizarea și ținerea continuă a contabilității;
 • supravegherea și gestionarea mijloacelor financiare conform destinației și în baza planurilor de finanțare;
 • controlul utilizării corecte a mijloacelor financiare;
 • inventarierea patrimoniului Asociației;
 • elaborarea rapoartelor financiare în conformitate cu legislația în vigoare, procedurile interne aplicabile ale Asociației și cerințele donatorilor;
 • Implementarea și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat și alte tipuri de contracte cu donatorii și furnizorii;
 • Dezvoltarea relațiilor armonioase și eficiente de lucru cu beneficiarii, partenerii, alte persoane interesate, în interiorul și în afara Asociației.

SARCINILE DE BAZĂ:

 • Elaborează sub supravegherea Contabilului șef rapoartele primare;
 • Oferă suport la verificarea evidenței mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, valorilor materiale, mijloacelor băneşti, decontărilor (debitorii şi creditorii) şi articole de bilanţ;
 • Verifică stocurile și semnează evidența acestora;
 • Verifică corectitudinea evidenței analitice a cheltuielilor efective pe fiecare articol și aliniat;
 • Asigură finanțarea la timp a mijloacelor prevăzute în planul de finanțare, calcularea și plata salariilor colaboratorilor Asociației, efectuarea decontărilor apărute în procesul executării devizului de cheltuieli;
 • Participă activ la planificarea, monitorizarea și evaluarea Proiectelor, precum și planificarea și organizarea activităților relative postului;
 • Arhivează documentele relative postului și elaborează rapoarte lunare despre activitate;
 • Stabilește relaţii de colaborare cu partenerii, finanțatorii și beneficiarii Proiectelor;
 • Execută orice alte dispoziții date de Contabilul Șef și/ sau Directorul Executiv în realizarea strategiilor Asociației.

DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII: IMEDIAT

STUDII ȘI ABILITĂȚI:

Obligatoriu: Studii superioare în domeniul Contabilității/ Economiei.

Avantaje: Cursuri de specializare de management financiar al programelor/ proiectelor.

Cunoștințe: Operare PC: 1C, Word, Excel, Acces, Power Point; abilități avansate de navigare pe Internet și Poștă electronică.

Limbi vorbite: Nivel avansat de comunicare scrisă și verbală în Română, Engleză și Rusă; cunoașterea unei alte limbi este un avantaj;

Competențe manageriale: Capacitate de analiză şi sinteză; previziune a evoluţiei evenimentelor;

redactare a rapoartelor clare, coerente şi corecte; decizie și asumarea responsabilității; preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual și al echipei.

Competențe sociale: Comunicare asertivă; lucru în echipă; abilităţi de comunicare interpersonală; capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; negociere;

Calități personale: Orientare spre rezultat; angajament față de echipă; flexibilitate; rezistență la stres; spirit creativ şi inovativ.

EXPERIENȚĂ:

 • Minimum 2 ani experiență în contabilitate (în condiții speciale - poziție deschisă și pentru studenți în ultimul an);
 • Experiență de lucru în echipă, colectarea datelor, planificare și raportare de proiecte.

CONDIŢII:

 • Programul de lucru 8 ore/ zi și suplimentar în cazurile de necesitate;
 • Condițiile materiale:
 • ambientale: nu lucrează în condiții ambientale deosebite;
 • spațiu: are birou propriu;
 • condiții suplimentare: (fac parte din categoria de beneficii) acces la telefonul mobil de serviciu, PC, mașina de serviciu.
 • Condiții de formare profesională: participă la diverse traininguri, seminare, congrese de specialitate etc.;

CERINȚE DE APLICARE:

Data limită pentru depunerea dosarului - 28.04.2019, ora 18:00.

CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions și scrisoarea de motivare, în limba Engleză, vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – CONTABIL ASISTENT”.

Atenție!!!

Transmiterea dosarelor reprezintă acordul automat al persoanei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Postul este subiect al Politicii de Protecție a Copilului a AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii”. Documentul poate fi accesat la http://avecopiii.md/documente-oficiale/politica-de-protectie-a-copilului/. Transmiterea dosarului reprezintă semnarea automată a Declarației pe propria responsabilitate din Politica de Protecție a Copilului.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 0 22 23 72 59, 069122106 persoana de contact – Rodica Țurcanu.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.