HR-Consulting (www.search4staff.com) – este în căutare de specialist pentru compania ce se ocupă de promovarea vinurilor de calitate, gestionarea producerii vinurilor cu IGP și DOP; asistență și consultanță sectorului vitivinicol al Republicii Moldova.

Atribuții:

 • Efectuează expertiza juridică a propunerilor parvenite de la subdiviziunile companiei  în partea elaborării, modificării şi completării actelor legislative şi normative în domeniul vitivinicol;
 • Acordă asistenţă juridică conducerii şi personalului companiei  în domeniul de competenţă;
 • Acordă asistenţă la elaborarea politicii de personal şi aplică procedurile de personal;
 • Asigură reprezintarea intereselor companiei  în instanţele de judecată şi alte autorităţi/instituţii în limita împuternicirilor stabilite în procură;
 • Acordă asistenţă juridică a sectorului vitivinicol în domeniul de competenţă.


Cerinţe:

 • Studii: superioare juridice (licenţiat în drept);
 • Experienţă profesională: 2 ani în domeniul jurisprudenţei, preferabil şi experienţă în domeniul vitivinicol;
 • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Să cunoască limba română, limba rusă şi limba engleză (scris şi vorbit);
 • Să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să nu dețină antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau suplimentară, stabilită prin sentinţa judecătorească;
 • Să dispună de abilităţi în lucru cu calculatorul;
 • Să întrunească calităţi profesionale şi capacităţi organizatorice;
 • Să dispună de abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  


Cei interesați pot transmite CV la adresa email: sv70@search4staff.com
Telefon de contact : 060102909
În CV indicați codul postului vacant:  CJP
CV-urile vor fi analizate, iar candidații care corespund cerințelor vor fi invitați la interviu.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: HR-Consulting (Search4staff) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.