A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs repetat privind selectarea unei companii de consultanță în domeniul managementului și dezvoltării organizaționale

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacitărilor răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.În contextul procesului de consolidare instituțională și  a managementului organizațional în cadrul CDF, compania de consultanță în domeniul managementului organizațional și dezvoltării organizaționale va fi responsabilă de :

 • Elaborarea procedurilor și regulamentelor de activitate;
 • Analiza Strategiei CDF pentru a asigura integrarea inițiativelor de dezvoltare organizațională în documentul de dezvoltare strategică al CDF;
 • Evaluarea proceselor de lucru din cadrul organizației și elaborarea/modificarea/ajustarea politicilor și procedurile interne existente;
 • Identificarea nevoilor de instruire continuă a angajaților CDF și elaborarea Planului de formare și dezvoltare;
 • Evaluarea stilului de comunicare și interacțiune din cadrul organizației, pentru a identifica eventualele deficiențe și a propune soluții pentru a eficientiza comunicarea dintre membrii echipei CDF;
 • Participarea în procesul de elaborare a propunerilor de proiecte către potențiali finanțatori;
 • Alte activități menite să asigure dezvoltarea organizației.

Cerințe de aplicare:

 • Experiență de minim 5 ani în domeniul managementului organizațional și planificării strategice a activității ONG-urilor;
 • Portofoliu vast de proiecte de consultanță în diagnoza funcționării organizaționale, management organizațional și planificare strategică;
 • Echipă de consultanți cu experiență vastă în management organizațional, proceduri interne de funcționare a ONG-urilor, planificare strategică;
 • Experiență anterioară de cooperare cu ONG-uri.

Dosarul candidatului va include:

 • Descrierea companiei și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • Portofoliul proiectelor implementate;
 • Lista organizațiilor pentru care compania a prestat servicii de consultanță în ultimii 5 ani;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei companiei de consultanță;
 • CV-ul(urile) consultantului/consultanților care vor presta servicii de consultanță în domeniul managementului organizațional, copii de pe certificatele ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu și o listă a 2 persoane/ companii referință;
 • Oferta financiară (per oră de lucru).

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Experiența profesională în planificare, evaluare strategică și management organizațional;
 • Experiența anterioară de conlucrare cu ONG-uri/ organizații internaționale;
 • Calificarea echipei/ consultantului;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/ preț.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare:  24 aprilie 2018, ora 18.00.

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email: office@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare Companie de consultanță în domeniul DO” sau pe suport de hârtie la adresa: str. Mihail Kogălniceanu 87,  mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 811-999.

Mai multe detalii despre organizație pot fi găsite la adresa http://cdf.md/

NB:  Compania de consultanță va fi selectată în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.Organizații vizate: Centrul de Drept al Femeilor |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.