Cetățenii sunt mai implicați, iar autoritățile locale mai transparenteInteresul cetățenilor pentru implicarea în viața publică și administrativă a comunității, dar și nivelul de transparență a Autorităților Publice Locale a crescut considerabil. Aceasta este concluzia unui studiu elaborat de Centrul Contact în cadrul proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale prin implementarea politicilor participative”, implementat în 10 localități din R.Moldova.

Studiul, de tip comparativ, a evaluat și măsurat nivelul de transparență a APLurilor și implicarea cetățenilor, la începutul (anul 2018) și la finalul proiectului (anul 2020), iar în rezultat, a analizat impactul activităților desfășurate de către grupurile de inițiativă create la nivel de comunitate, în determinarea nivelului de participare a membrilor comunității în procesul decizional și a respectării de către autoritățile publice locale a cadrului legal privind transparența în procesul decizional din cele 10 comunități implicate în proiect.

Această analiză a relevat sporirea interesului cetățenilor pentru implicarea în viața publică și administrativă a comunităților. Acest rezultat reieșind din activitățile desfășurate în cadrul proiectului, prin care populației i s-a adus la cunoștință despre importanța participării în dezvoltarea comunitară.

La fel, datorită acțiunilor desfășurate, s-a reușit sensibilizarea populației și implicarea, într-un număr mai mare, a cetățenilor în viața comunitară. De exemplu, în multe localități, numărul persoanelor care consideră că pot influența procesul de luare a deciziilor în localitate a crescut, în unele, cifra chiar dublându-se.

Picture3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fel, o schimbare a fost înregistrată și la nivel de implicare a cetățenilor în soluționarea problemelor din comunitate.

Anul 2018

Picture4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2020

Picture5

Deși nivelul de transparență și interes al cetățenilor față de activitatea APLurilor este în creștere, rezultatele studiului denotă, în continuare, necesitatea accentuării transparenței procedurale a autorităților publice locale și o mai bună informare a cetățenilor, îndeosebi prin intermediul dezbaterilor publice. În rezultat, acțiunile administrației ar corespunde în mai mare măsură nevoilor și dorințelor cetățenilor.

//RO// Pentru mai multe detalii, accesați Studiul integral aici: https://www.contact.md/doc/Studiu_sociologic_final.pdf

//RU// Для получения более подробной информации перейдите к Резюме, https://www.contact.md/doc/rezumat_raport_28_RUS%20.pdf

//EN// For more details, acces Resume the https://www.contact.md/doc/PROJECT%20EVALUATION%20STUDY%20(1).pdf