Bilanțul primului an de implementare a mecanismului 2%Rezultatele 2 1

 

Anul 2017 a fost primul an în care, în Republica Moldova, persoanele fizice plătitoare de impozite au avut oportunitatea de a redirecționa 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă. Centrul de Resurse Juridice din Moldova a făcut o analiză privind rezultatele primului an de implementare a mecanismului 2%.

În primul an de implementare, 484 organizații necomerciale (413 asociații, fundații și instituții private și 71 culte religioase și părți componente) s-au înregistrat în Lista beneficiarilor 2%. Doar 302 din ele (circa 62%) au primit desemnări procentuale, 86% (260) fiind ONG-uri, iar circa 14% (42) –  entități religioase. Numărul total al organizaților înregistrate la mecanism în primul an reprezintă aproximativ 5% din numărul total de organizații necomerciale înregistrate în Republica Moldova.

În 2017, 21,204 contribuabili au redirecționat MDL 4,140,868.43 (aproximativ USD 244,588 / EUR 210,090[1]) către organizațiile beneficiare. Ei reprezintă aproximativ 10% din numărul total al contribuabililor care au depus declarațiile cu privire la impozitul pe venit în termen (perioada 1 ianuarie – 2 mai 2017).  În medie, în 2017, fiecare contribuabil a desemnat suma de MDL 195.

Doar 68% din suma desemnată de către contribuabili a ajuns către organizațiile beneficiare (MDL 2,821,243.60 (circa USD 166,642 / EUR 143,138). Circa 24% din numărul de desemnări și 32% din suma desemnată (MDL 1,319,624) au fost invalidate, motivul principal fiind prezența datoriilor la impozitul pe venit, neachitate de contribuabili pentru anul curent sau anii precedenți. Numărul mare de desemnări nevalidate pe motiv de prezență a datoriilor la impozitul pe venit arată că sunt necesare măsuri de verificare anticipată a datoriilor și modalități de achitare al acestor sume la buget, dar și de informare post-factum a contribuabililor despre validarea sau nevalidarea desemnărilor de către autoritatea fiscală.

După validarea desemnărilor, 90% din sume au revenit ONG-urilor (MDL 2,543,114.45), iar 10% – entităților religioase (MDL 278,129.15). Cea mai mare sumă primită de o organizație în 2017 a fost de MDL 1,374,555.89 (USD 81,190 / EUR 69,739), ceea ce reprezintă 49% din suma totală validată. Beneficiarul acestei sume este Asociația Obștească a Veteranilor și Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova.

Totalurile primului an arată că există încă mult loc de creștere pentru acest instrument de finanțare indirectă a organizațiilor necomerciale și entităților religioase de către stat. În 2017, doar 1.7% dintre contribuabilii care aveau dreptul de a desemna au ajuns să-şi exercite acest drept și doar 6.6% din suma totală posibilă de a fi redirecționată procentual a fost desemnată. Mecanismul 2% nu este suficient pentru a asigura sustenabilitatea financiară a sectorului non-profit. Sumele finale primite de beneficiari sunt modeste. Experiența altor state în care mecanismul funcționează de mai mulți ani ne arată că beneficiile majore ale Legii 2%, cel puțin în primii ani de implementare, sunt mai mult de natură non-financiară, întrucât sporesc comunicarea organizației cu publicul său țintă, oferă experiență de desfășurare a campaniilor de informare și recunoaștere organizațiilor non-guvernamentale.

Pentru dezvoltarea mecanismului sunt necesare măsuri constante de informare și promovare a mecanismului, atât din partea organizațiilor beneficiare, cât și din partea autorităților.

Este nevoie să fie publicată mai multă informație accesibilă pe paginile web ale autorităților implicate în implementarea mecanismului 2%. De asemenea, este necesară organizarea campaniilor de informare și promovare a mecanismului 2% atât la nivel național, cât și local de către organizațiile beneficiare și de către autorități.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea mecanismului 2% în Republica Moldova”  implementat cu suportul Centrului European pentru Drept Necomercial (ECNL) și FHI360 Moldova și posibil datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Citește raportul în limba română aici

Citește raportul în limba rusă aici