Termen extins. Facilitator în elaborarea Strategiei Centrului CONTACTTermeni de referință pentru elaborarea Planului strategic al Centrului CONTACT  pentru anii 2025-2028

Context:

Centrul CONTACT este o platformă activă de resurse, analiză, advocacy, dezbateri și comunicare pentru oameni activi, lideri/lidere comunitari și organizațiile societății civile care vor să contribuie la dezvoltarea unei societăți civile puternice, credibile și influente cu un grad înalt de participare a femeilor și bărbaților și cu autorități publice transparente și responsabile.

În 2021, a fost aprobat Plan strategic al Centrului CONTACT pentru perioada 2021 - 2024, care a fost elaborat și implementat în cadrul proiectului Core Support finanțat de Suedia.

În februarie - aprilie 2024 a fost elaborat raportul de evaluare a implementării Planului strategic de către un expert independent. Acest document va fi oferit facilitatorului care va câștiga concursul și va avea cel mai mare punctaj acumulat în baza evaluării de oferte.

Obiectiv:

Obiectivul principal al acestei sarcini este de a facilita elaborarea Planului strategic al Centrului CONTACT pentru anii 2025-2028, concentrându-se pe relevanța, eficiența, eficacitatea, durabilitatea și impactul acestuia. La baza elaborării noului plan vor fi luate în considerare, recomandările oferite în cadrul raportului de evaluare a Strategiei pentru perioada 2021 – 2024.

Domeniul de activitate:

Facilitatorul va fi responsabil/ă pentru realizarea următoarele sarcini:

 1. Propunerea metodologiei privind organizarea procesului de planificare strategică pentru echipa Centrului CONTACT: numărul și durata atelierelor, agendele de lucru și rezultatele/produsele planificate a fi obținute în cadrul atelierelor.
 1. Facilitarea desfășurării atelierelor de planificare strategică.
 1. Sistematizarea și redactarea materialelor elaborate în cadrul atelierelor.

Calificări și experiență:

Cerințele pentru facilitator/oare:

 1. Experiență anterioară în facilitarea atelierelor similare de elaborare a strategiilor pentru organizații non-profit sau organizații similare.
 2. Abilități excelente de comunicare și facilitare, inclusiv capacitatea de a lucra cu grupuri diverse și de a gestiona potențialele conflicte.
 3. Cunoștințe solide despre procesele de elaborare a strategiei și despre domeniul ONG-urilor.
 4. Capacitatea de a adapta atelierele în funcție de nevoile și dinamica specifică a grupului de lucru.
 5. Abilitatea de a asigura participarea echilibrată și implicarea tuturor membrilor echipei în procesul de elaborare a strategiei.

Calendar:

Se preconizează că elaborarea planului va fi  realizată  în perioada 27 mai - 30 iunie curent. Ofertanții urmează să prezinte un grafic al activităților care ar include etapele cheie, cum ar fi prezentarea unui raport inițial, a constatărilor intermediare și a raportului final de evaluare.

Depunerea propunerilor:

Dosarul urmează să includă:

 1. CV detaliat
 2. Scrisoarea de intenție care să sublinieze aptitudinea expertului  (grupului de experți) pentru realizarea acestei sarcini
 3. Metodologia de realizare a sarcinii
 4. Cel puțin două referințe

Propunere financiară detaliată în Euro la cotă TVA-0, care să includă onorariile de consultanță și orice alte costuri conexe.

Criterii de selecție:

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

 1. Experiența și calificările relevante.
 2. Metodologia propusă pentru evaluare.
 3. Considerații bugetare.
 4. Disponibilitatea în termenul specificat.

Informații de contact:

Cererile de informații suplimentare dar și ofertele de participare la concurs  trebuie  expediate la adresa info.ong.contact@gmail.com cu titlul Elaborarea Strategiei CONTACT 2025-2028, pana la  31 mai 2024.

Persoana de contact: Vasile Cioaric (079635985) sau Serghei Neicovcen.