Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor Fondului International pentru Dezvoltarea Agricola (UCIP-IFAD)

Titlul Articolului Data Publicării
APEL II pentru depunerea solicitărilor de grant la finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice 02/12/2020
APEL II pentru depunerea solicitărilor de grant la finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice 02/12/2020
APEL II pentru depunerea solicitărilor de grant la finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice 02/12/2020
Invitație la licitație privind selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentului la dotarea a 4 centre de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase, Loturile: 1,2, extinse – 01.12.2020 17/11/2020
Extins – Loturile: 1 şi 2 – 10.11.2020: Invitație la licitație privind selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentului la dotarea a 4 centre de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase 03/11/2020
Invitație la licitație: Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea unei aplicații web de administrare a bugetului pentru microantreprenori 30/10/2020
Extins – 03.11.2020 pentru Loturile: 1,2,3,4,5 – licitația pentru selectarea furnizorilor la procurarea echipamentului la dotarea a 4 centre de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase, din cadrul întreprinderilor G.Ț. Ygrick – Group, SRL Făguraș de Aur, SRL Regina Naturii și G.Ț. Dumitru Chitoragă în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) 27/10/2020
Extins 21.10.2020: Cerere de exprimare a interesului, selectarea Liderul echipei de experți pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a sectorului de irigare 2021 – 2030 15/10/2020
Extins 21.10.2020: Cerere de exprimare a interesului, selectarea Specialistului în domeniul agriculturii pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a sectorului de irigare 2021 – 2030 15/10/2020
Cerere de exprimare a interesului: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client pentru finanțare în 2021 09/10/2020
Cerere de exprimare a interesului: Selectarea Liderul echipei de experți pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a sectorului de irigare 2021 – 2030 01/10/2020
Invitație la licitație: Selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentului la dotarea a 4 centre de colectare și procesare a produselor forestiere nelemnoase 29/09/2020
Cerere de exprimare a interesului: Selectarea Specialistului în domeniul agriculturii pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a sectorului de irigare 2021 – 2030 14/09/2020
Cerere de exprimare a interesului:Servicii pentru elaborarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și identificarea opțiunilor de atenuare a acestora în ramurile sectorului agricol în vederea integrării în activitatea UCIP IFAD 11/09/2020
„Extins 21.09.2020” Cerere de exprimare a interesului: Servicii pentru evaluarea activității a 9 școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii conservative și a unei scoli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii ecologice 10/09/2020
Invitație la licitație: Selectarea furnizorilor pentru procurarea tehnicii/echipamentului agricol la dotarea a 4 Pepinierii Pilot (PP) şi a unei Şcoli de Cîmp pentru Fermieri (ŞCF) în domeniul agriculturii conservative 01/09/2020
Cerere de exprimare a interesului: Servicii pentru evaluarea activității a 9 școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii conservative și a unei școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii ecologice 27/08/2020
Invitație pentru înscriere în registrul furnizori de echipamente, mașini agricole și inputuri către potențialii beneficiar ai proiectelor UCIP IFAD 21/08/2020
Cerere de exprimare a interesului: selectarea unei companii în scopul acordării asistenței Proiectul de Reziliență Rurală la evaluarea și expertizarea echipamentelor/tehnicii agricole privind corespunderea cu cerințele și parametrii tehnici stabiliți 21/08/2020
Cerere de exprimare a interesului: Servicii de Consultanță – selectarea experților individuali-responsabili tehnici 19/08/2020
Invitație la concurs: Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,67 km din s.Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei 18/08/2020
Apel I - Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice 14/08/2020
Concurs pentru selectarea beneficiarilor de granturi la finanțarea investiților pentru crearea centrelor de procesare a produselor agricole în cadrul grupurilor de producători 10/08/2020
Anunt de lansare a concursului pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură, anul 2021 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală 10/08/2020
Selection of Individual consultant for development of Exit Strategy on Rural Resilience Project 10/08/2020
Extins 10.08.2020 Selectarea unei companii pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2021 – 2030 30/07/2020
Selectarea unei companii pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2021 – 2030 13/07/2020
Extins 17.07.2020 Cerere de exprimare a interesului: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură 07/07/2020
Cerere de exprimare a interesului: Servicii de Consultanță – selectarea experților individuali-responsabili tehnici 02/07/2020
Invitație la concurs: Lucrări civile privind construcția drumului în variantă albă cu lungimea de 3,681 km din s. Bogzești, r-nul Telenești 26/06/2020
Cerere de exprimare a interesului: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client pentru finanțarea în anul 2021 de către UCIP IFAD 22/06/2020
Extins: 23.06.20, Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea și editarea publicațiilor în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice și organizarea instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor agricole 17/06/2020
Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea unui studiu al riscurilor și al efectelor negative asupra mediului ca urmare a activității sectorului zootehnic 05/06/2020
Invitație la licitație: Selectarea unui furnizor pentru procurarea unei Semănători pentru semănatul culturilor cerealiere în condițiile No-till pentru dotarea Școlii de cîmp pentru fermieri din s. Lucești, r-nul Cahul 26/05/2020
Invitație la licitație: Achiziționarea serviciilor de elaborare, imprimare a materialelor tipografice și personalizarea produselor promoționale 26/05/2020
Vrei să-ți controlezi mai bine banii? Începe acum! 20/01/2020
Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2021 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală 09/01/2020

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet