HelpAge International contractează expert/ă sau companie de consultanță pentru evaluare finală de proiectHaI

 

 

HelpAge International anunță concurs de selectare a unui expert/unei experte sau unei companii de consultanță pentru a realiza evaluarea la finalul proiectului: „Servicii mai incluzive de asistență și protecție a vârsticilor din Moldova aflați la risc sau afectați de violență” implementat de HelpAge Internaţional cu suportul financiar al Republicii Federale Germania (BMZ), cu durata de 3 ani.   

Locul: Moldova, Chișinău și cu deplasări în raioane ale țării (partneri ai proiectului).

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinate, doar pentru persoane care se află în această perioadă în R. Moldova și au dreptul de a munci.

Perioada și durata de lucru estimată: decembrie 2023 – februarie 2024 cu nr. de zile estimat de 20-25 zile, planul de lucru va fi agreat de către părți).

Termen limită pentru aplicare: 30 noiembrie 2023, ora 18:00

Sarcina: Evaluarea finală a unui proiect în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra persoanelor în vârstă și îmbnătățirii serviciilor pentru aceste persoane.

Descrierea sarcinii și modalitatea de aplicare la concurs: Termenii de referință

Cunoașterea limbii/limbilor cerute pentru realizarea sarcinii: Limba de lucru cu echipa și partenerii de proiect este limba româna și limba rusă. Raportul de evaluare va fi realizat în limba engleză (include posibilitatea de a realiza raportul în l. română și tradus în l. engleză).

Dosarul poate fi expediat în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com cu titlu “Application for MOL062 project evaluation”sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge International, Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, str. Str. Bănulescu -Bodoni 57/1, of. 431.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 0 22 225098, persoana de contact Dina Ciubotaru, dina.ciubotaru@helpage.org.