HelpAge Moldova anunță concurs pentru selectarea unei companii IT pentru dezvoltarea unei platforme online de informare și comunicare având ca scop susținerea persoanele vârstnice în accesarea informațiilor despre drepturile lorHelpAge Moldova anunță concurs pentru selectarea unei companii IT pentru dezvoltarea unei platforme online de informare și comunicare având ca scop susținerea persoanele vârstnice în accesarea informațiilor despre drepturile lor

Context

HelpAge Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea persoanelor în etate, astfel încât să ne putem bucura cu toții de un viitor fără sărăcie, inegalități și discriminare.

În prezent HelpAge Moldova implementează proiectul „Îmbunătățirea participării sociale a persoanelor în etate din Moldova prin dezvoltarea comunităților pilot prietenoase vârstnicilor”, ce are ca scop sporirea accesului la activități incluzive de participare socială a vârstnicilor din 15 comunități a raioanelor Sângerei, Telenești și Ungheni.

Proiectul este implementat de HelpAge Moldova în perioada Decembrie 2023 – Noiembrie 2027, cu suportul financiar al Guvernului Federal Germania (BMZ). Grupurile țintă ale proiectului sunt Asociațiile Obștești, grupurile de inițiativă, populația în etate din 15 comunități rurale, din raioanele Sângerei, Telenești și Ungheni, reprezentanți ai Guvernului și administrațiilor publice locale din cele 3 raioane, profesioniști mass media locală și națională.

Servicii solicitate

Se solicită elaborarea unei unei pagini web și platforme online de informare și comunicare, dedicată domeniului drepturilor persoanelor în etate, îmbătrânii demografice și îmbătrânirii active și pentru informarea persoanelor în etate și a părților interesate, cu posibilitatea de a comunica și a face schimb de informații online. Serviciile vor include, dar nu se vor limita la:

 • Elaborarea conceptului și structurii paginii web și a platformei de comunicare, care va fi coordonată și agreată cu echipa solicitantului;
 • Executarea tehnică a paginii web și a platformei de comunicare, plasarea lor pe Internet (se va specifica posibilitatea de hostare);
 • Asistență tehnică în crearea, administrarea și menținerea paginii web și a platformei de comunicare;
 • Instruirea personalului solicitantului în gestionarea informației pe pagina web și pe platforma de comunicare, aspecte de protecție a datelor cu caracter personal;
 • Integrarea opțiunilor avansate de asigurare a accesului pentru persoane cu nevoi speciale– format ”easy-te-read”, format pentru „deficiențe de vedere„. 

Se vor specifica ale servicii care pot fi oferite ca pachet de ofertă. 

Se estimează o perioadă de 3-4 luni durata de contractare, unde nr. de zile necesar realizării sarcinii va fi determinat de comun, de către ambele părți, în baza planului final de lucru.      

 Cine poate aplica la concurs 

Sunt eligibile companiile specializate în creare și design de pagini web, produse Software, care sunt înregistrate și activează în domeniul dat, cu experiență de muncă ce poate fi dovedită prin colaborări anterioare, recomandări din partea clienților. Se vor selecta companii cu experiență în creare și administrare de pagini web de minim 2 ani, cu acte de înregistrare, care dețin echipa necesare pentru a realiza sarcina integral și care are o reputație bună în domeniul de activitate. Se va pune accent nu doar pe partea tehnică, dar și pe cea de design și creativitate, necesară pentru a produce o pagină web și o platformă de comunicare funcțională și atractivă pentru grupul țintă. Se apreciază mult capacitatea înaltă de lucru în echipă, de planificare a lucrului și de respectare a termenilor limită, orientate spre calitatea bună a produsului final. 

Condiții de eligibilitate

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în domeniu;
 • Reputație ireproșabilă. 

Cerințe pentru aplicare la concurs

Procedura de aplicare:  

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

 • CV / profilul organizației sau descrierea succintă a activității companiei;
 • Activități și prestări de servicii similare pe care compania le-a realizat cu succes anterior (cu indicarea paginilor web create și a produselor similare);
 • Colaborări cu organizații ale societății civile sau organizații internaționale (dacă au fost);
 • Descrierea pe scurt a planului de lucru și personalul implicat în realizarea sarcinii solicitate. Indicați 3 persoane de referință, care vă pot recomanda compania Dvs., cu indicarea contactelor valabile;
 • Oferta financiară indicată în MDL, cu indicarea ambelor sume – netă (fără taxe), și cu taxe incluse (semnată și ștampilată). Indicați costificarea detaliată, pe tip de serviciu cu indicarea numărului de zile necesar și a ratei pe zi (unde e posibil). 

HelpAge își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare care să aducă dovada experienței de lucru și care să ajute la formarea deciziei de selectare a companiei ce va presta serviciile solicitate. 

Persoanele / companiile interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com , cu mențiunea „Concurs dezvoltare platformă digitala BMZ”, până la data de 18 aprilie 2024, ora 18:00, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 060767218, persoană de contact Mihaela Filipp.