Nota analitică privind necesitatea creării centrului universitar de îngrijiri paliativeFacebook Ad 1200x628 px 11

Prestarea serviciilor specializate de îngrijiri paliative este o problemă prioritară pentru Republica Moldova, fapt argumentat în Nota analitică elaborată de experții din cadrul proiectului „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național”, implementat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică.

Rezultatele elucidate în documentul menționat confirmă necesitatea restructurării serviciilor de îngrijire paliativă în instituțiile medicale și importanța creării unui Centru Universitar de Îngrijiri Paliative – etalon al profesionalismului și al calității în domeniul medicinei paliative în țara noastră.

Potrivit autorilor documentului, crearea Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative va avea un impact medical și social prin pregătirea calitativă și interdisciplinară a specialiștilor în paliație, care vor dispune de abilități de comunicare, negociere și consiliere a pacienților cu boli incurabile și a familiilor acestora.

Printre obiectivele Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative se numără: 

  • alinierea procesului educațional în domeniul îngrijirilor paliative, a cercetării științifice și a activității clinice conform standardelor internaționale; 
  • formarea profesională în domeniul îngrijirilor paliative pe parcursul întregii vieți;
  • prestarea serviciilor de paliație de înaltă calitate; 
  • recrutarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane profesioniste și competitive;
  • aplicarea unui sistem de management eficient, participativ, transparent, bazat pe rezultate, adaptabil la necesitățile comunității academice și mediului extern; 
  • fortificarea cooperării internaționale în domeniile de instruire, cercetare științifică, activitate clinică, și internaționalizarea procesului de studii prin mobilități academice și dezvoltarea parteneriatelor în paliație.

 

Mai multe detalii privind proiectul: https://cuip1.wordpress.com/         

https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/ingrijiri-paliative-sustenabile-si-reziliente-la-nivel-national-0 

 

Proiectul „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național” este  implementat de USMF „Nicolae Testemițanu” în parteneriat cu  Asociația Obștească PRINCIPII SĂNĂTOASE, în perioada decembrie 2020 - decembrie 2022.

 


telegram