Inga Platon, coordonatorul proiectului Locuința asistată In Cammino a Fundației Regina Pacis: „Tinerii se adresează la noi pentru că au nevoie de o locuință stabilă și un mediu sigur de viață”Fiecare copil sau tânăr are dreptul să crească și să se dezvolte într-un mediu sigur și protejat, astfel încât să-și dezvolte potențialul la maximum. Tinerii orfani și cei lipsiți de grija părintească ajung în situații dificile, când nu mai au un acoperiș deasupra capului după ce părăsesc instituțiile rezidențiale – centrele de plasament sau alte forme de protecție oferite de stat până la vârsta de 18 ani. Astfel, locuințele asistate devin adevărate „punți de legătură” și un sprijin incontestabil acordat tinerilor în procesul de pregătire și reintegrare în societate.

Fundația Regina Pacis oferă, din anul 2015, oportunități de găzduire asistată tinerelor cu vârsta cuprinsă între 18-23 ani. Începând cu anul 2022, cu suportul financiar al Asociației „Renovabis” din Germania, Fundația a extins serviciul, astfel încât, de beneficiile proiectului InCammino se pot bucura și băieții.

Despre importanța acestui serviciu, avantajele de care au parte cei cazați, dar și problemele cu care se confruntă, în prezent, tinerii defavorizați, ne-a vorbit Inga Platon, coordonatorul proiectului Locuința asistată In Cammino.

Inga, care este scopul proiectului, dar și importanța acestui serviciu în societate?

Importanța acestui serviciu social constă în faptul că, tinerii care au rămas fără suport și grijă părintească, în mare parte ne referim la tinerii care au ieșit din instituțiile rezidențiale, au șansa să locuiască într-un mediu stabil și sigur, să se dezvolte, să-și formeze deprinderi necesare pentru o viață independentă, să primească suport și consiliere pentru continuarea studiilor și/sau să fie ajutați în vederea identificării unui loc de muncă.

În cadrul proiectului, ne propune, pe termen lung, să oferim servicii calitative pentru șapte tineri defavorizați în vederea (re)integrarii acestora în societate.

De unde a apărut această necesitate?

Pornim de la provocări. Aspectele demografice, criza economică și umanitară prin care trece Republica Moldova, inevitabil impune și problema situației tinerilor și riscurile legate de viitorul acestora. În condițiile date, e și mai stringentă nevoia de a susține și integra tinerii aflați în situație vulnerabilă (tineri orfani, rămași fără ocrotire părintească, tineri care au ieşit din instituţii rezidenţiale sau tineri cu dezabilități).

Numărul copiilor instituționalizați anual este considerabil. Aceşti copii la împlinirea majoratului nu mai beneficiază de careva servicii sau garanţii de incluziune socială din partea autorităților statale. Situația acestora a devenit și mai alarmantă în contextul crizei umanitare și economice generate de războiul din Ucraina. Tinerii nu pot avea resurse financiare suficiente pentru a se întreține și nu mai pot identifica o locuință din cauza fluxului mare de refugiați. Mai apare și problema găsirii unei chirii la un preț rezonabil care le-ar permite să se stabilească în capitală pentru a-și continua studiile, iar ulterior să devină autonomi financiar și profesional pentru a se integra cu succes în comunitate. Prețurile medii de consum în luna iunie 2022, comparativ cu luna iunie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 31,83%, inclusiv la produse alimentare cu 34,30%, mărfuri nealimentare cu 23,44% și servicii prestate populației cu 40,70%.

Prin urmare, se impun câteva acțiuni urgente, şi anume: investiţia curentă și continuă în rândul generaţiei tinere defavorizate cu implicaţii prioritare în educaţie, sănătate și ocupaţie. Apare necesitatea stringentă în existenţa unui serviciu de suport pentru (re)integrarea şi resocializarea socială destinat băieților tineri defavorizaţi care să ofere o continuitate a serviciilor de protecţie şi  îngrijire pentru copii aflaţi în situaţie de risc.

În acest sens, Fundaţia Regina Pacis îşi propune să consolideze efortul său în a oferi suport tinerilor defavorizați.

Cine poate beneficia de acest serviciu?

Beneficiarii sunt șapte tineri băieți defavorizați (18-23 ani) care dețineau, până la împlinirea vârstei de 18 ani, statutul de copil rămas fără ocrotire părintească sau copil în situație de risc. Tineri băieţi care vor să-şi facă studiile în învățământul profesional tehnic secundar, profesional tehnic şi superior sau să se încadreze în câmpul muncii și nu dispun de loc de trai sau suport din partea rudelor pentru a-şi atinge scopul.

Cum se adaptează băieții? Cum se simt în această locuință socială?

Adaptarea tinerilor variază de la caz la caz, în funcție de mai mulți factori, inclusiv de contextul individual, experiențele anterioare trăite, sprijinul social disponibil și caracteristicile specificului locuinței sociale. Este important să înțelegem că tinerii care ajung în locuințe sociale pot avea experiențe de viață diferite, cum ar fi abandonul familial, violența domestică, sărăcia sau probleme de sănătate mentală.

În ceea ce privește starea lor emoțională, tinerii pot avea diferite comportamente într-o locuință socială, de la anxietate și îngrijorare până la speranță și determinare. Mulți pot resimți o combinație a acestor emoții în funcție de propriile lor experiențe și interacțiuni. În timp, cu sprijinul adecvat și cu crearea unui mediu stabil și înțelegător, mulți tineri pot începe să se simtă mai confortabil și să se adapteze treptat la noile lor condiții de viață în locuința socială.

Cu ce probleme se confruntă tinerii ieșiți din instituțiile rezidențiale în lipsa suportului familiei sau a statului?

Tinerii care părăsesc instituțiile rezidențiale, cum ar fi orfelinatele sau centrele de plasament, în absența suportului familiei sau a sprijinului adecvat din partea statului, se pot confrunta cu o serie de probleme și provocări. Aceste probleme pot avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lor personale, sociale și profesionale. De exemplu, lipsa sprijinului emoțional și social. Tinerii care au crescut în instituții rezidențiale pot să nu fi dezvoltat relații strânse de încredere sau legături solide cu adulții responsabili. Prin urmare, ei pot resimți singurătate și pot avea dificultăți în stabilirea și menținerea relațiilor sănătoase. Sau, dezavantajul educațional. Lipsa educației și a sprijinului adecvat în timpul șederii în instituții rezidențiale poate duce la lacune educaționale și poate afecta șansele lor ulterioare de a obține o educație de calitate sau de a-și dezvolta abilitățile necesare pentru viața de zi cu zi. Mai există și vulnerabilitate la exploatare și abuz. Fără o rețea de suport puternică, tinerii pot deveni vulnerabili la exploatare, abuz sau implicare în activități negative, cum ar fi traficul de persoane sau infracționalitatea. Lipsa abilităților de viață independentă este o altă problemă cu care se confruntă tinerii care părăsesc instituțiile rezidențiale. Ei pot avea dificultăți în dobândirea abilităților de viață independentă, cum ar fi gestionarea finanțelor, gătitul, administrarea gospodăriei și planificarea viitorului. Per general, există o integrare socială dificilă.  Tinerii care nu au primit sprijin pentru a dezvolta abilități sociale și emoționale pot avea dificultăți în integrarea în comunitate și în stabilirea relațiilor interpersonale.

De aceea, pentru a aborda aceste probleme, este esențial ca statul, organizațiile non-guvernamentale și comunitatea să colaboreze pentru a furniza tinerilor resursele și sprijinul necesare pentru o tranziție reușită către viața independentă. Acest sprijin ar trebui să includă educație continuă, formare profesională, asistență medicală și psihologică, acces la locuințe accesibile și programe de mentorat și consiliere.

Ce ajutor primesc băieții care intră în proiectul social al Fundației Regina Pacis?

În primul rând, locuințele sociale asistate sunt destinate să ofere un mediu de trai stabil și suport pentru tinerii care se confruntă cu dificultăți, cum ar fi lipsa unei familii sau a resurselor financiare suficiente.

În cadrul Locuinței sociale InCammino, tinerii beneficiază de o locuință stabilă și sigură, care le oferă un adăpost adecvat și protecție împotriva expunerii la riscuri sau pericole. De asemenea, sprijin emoțional și social din partea personaluluiajutându-i, astfel, să se adapteze la mediul nou și oferindu-le un om de încredere cu care să discute problemele lor. Tinerii mai au parte de ghidare și monitorizare în programe de educație și formare profesională pentru a-și dezvolta abilitățile și pentru a-și îmbunătăți perspectivele de angajare pe termen lung. Locuința socială InCammino poate facilita accesul tinerilor la servicii de sănătate, asistență medicală și suport pentru sănătatea mentală. Personalul sau voluntarii oferă servicii de consiliere și mentorat pentru a ajuta tinerii să se dezvolte personal și profesional, să-și seteze obiective și să își planifice viitorul. Totodată, tinerii pot primi sfaturi și sprijin în gestionarea finanțelor personale, învățând să plătească cheltuielile de bază și să economisească bani. Prin intermediul programelor și evenimentelor locale, tinerii pot fi încurajați să se implice în comunitate și să participe la activități care să îi ajute să se integreze într-un mediu mai larg. Dat fiind faptul că Fundația Regina Pacis este o fundație de caritate, care are multiple inițiative sociale și de ordin umanitar, tinerii au posibilitate să se implice în activități de voluntariat, având astfel oportunitatea să se conecteze între ei și să dezvolte relații pozitive în cadrul comunității lor.

Câți tineri poate găzdui Locuința socială InCammino?

Avem posibilitate să găzduim concomitent patru tineri în apartamentul social, însă, pe toată durata proiectului, până în anul 2024, ne propunem să ajutăm șapte tineri.

Ce condiții au de respectat tinerii beneficiari?

Tinerii care ajung în proiectul nostru trebuie să respecte regulile stabilite în cadrul locuinței sociale. Aceste reguli pot include aspecte legate de zgomot, curățenie, comportament, utilizarea echipamentelor și spațiilor comune etc. Beneficiarii mai sunt încurajați să participe la activități și programe organizate – ședințe informative, ateliere de dezvoltare personală sau activități comunitare. Tinerii ar trebui să aibă grijă de locuința lor și să o întrețină corespunzător. Acest lucru poate include păstrarea curățeniei, repararea sau raportarea eventualelor defecțiuni și menținerea unui mediu sănătos și sigur. Tinerii ar trebui să respecte vecinii și să evite comportamentul perturbator sau distructiv care ar putea afecta buna conviețuire în cadrul locuinței sociale. Dacă băieții doresc să părăsească locuința sau să facă schimbări în privința situației lor, este important să comunice aceste informații cu anticipare și să respecte eventualele proceduri stabilite de organizație.

Noi informăm sistematic băieții pe care îi găzduim cu privire la toate regulile și condițiile locuinței sociale asistate în care se află, pentru a se asigura că își îndeplinesc obligațiile și pentru a menține un mediu de trai pozitiv și armonios.

Cu ce vise intră în proiect tinerii neajutorați?

Majoritatea din ei se adresează la noi pentru că au nevoie, în mare parte, de o locuință stabilă, un mediu sigur în care să poată trăiastfel încât ei să aibă posibilitatea să lucreze și/sau să-și continue studiile. În general, tinerii care intră în proiecte de locuințe sociale asistate pot avea diferite motivații și vise, iar succesul proiectului poate fi apreciat în funcție de măsura în care aceste motivații sunt îndeplinite, iar visele devin realitate.

Unde și cum sperați să ajungă băieții la finalul proiectului?

Pregătiți pentru o viață independentă și integrați cu succes în societate.

Vă mulțumesc!