Asociația Obștească Comunități Active pentru Democrație Participativă (CADP)

Asociația Obștească Comunități Active pentru Democrație Participativă (CADP) are misiunea de a facilita participarea cetățenilor în procesul decizional la nivel local și central, de a organiza și consolida comunități promotoare ale participării în procesul decizional și monitorizarea activității autorităților publice locale și centrale, de a promova implicarea în toate formele ei și de a stimula dialogul între actorii relevanți – autoritățile publice locale, comunități de cetățeni, comunități formale și informale de activiști, jurnaliști, experți, artiști și comunicatori.

Adresa web: https://cadp.md/

Pagina de facebook: https://www.facebook.com/ComunitatiActive/

 

Contacte:

Adresă: Chișinău, Casa Presei, biroul 507 / 519 (str. Puskin, 22)

Email: comunitati.active@gmail.com
Email jurist urban: jurist.cadp@gmail.com

Contactele echipei: 

Sergiu Bejenari

Telefon: 069290192  

Email: serg.bejenari@gmail.com

Vitalie Sprînceană: 068568725

Nenescu Lilia: 078848749

 

Titlul Articolului Data Publicării
Moldova pentru Pace: Cerere pentru oferte de preț pentru produse alimentare 20/07/2022