Opinie privind verificarea integrității judecătorilor la diverse etape ale cariereiGrupul de Experți în domeniul Justiției (#GEJ), din cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), au elaborat o opiniei privind verificarea integrității judecătorilor la diverse etape ale carierei.

Prezenta opinie se expune cu privire la modul de verificare a integrității în domeniul justiției. În mod special este analizat mecanismul actual de verificare a integrității candidaților la funcția de judecător, candidaților pentru promovarea într-o instanță ierarhic superioară, transferul de la o instanță la altă, precum și numirea în funcție de președinte sau vicepreședinte de instanță, la etapa (1) admiterii pentru instruirea inițială și absolvirea Institutului Național al Justiției, (2) susținerii examenului de capacitate în fața Comisiei de absolvire a INJ în temeiul vechimii în muncă, (3) evaluării candidaților de către Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor și (4) evaluării și propunerii de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Concluzia experților GEJ este că actualul sistem de verificare a averilor și intereselor în justiție care înglobează CSM cu cele 3 organe în subordinea sa – Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor și Colegiul disciplinar, precum și ANI care realizează controlul declarațiilor de avere ale actorilor din sistemul justiției, s-a dovedit a fi ineficient. Mai mult de atât integritatea în acest sistem apare drept criteriu de evaluare și nu criteriu de eligibilitate. Aceasta este o abordare greșită întrucât integritatea nu poate fi evaluată într-o pondere procentuală, ci urmează a fi considerată drept criteriu esențial în accederea în funcția de judecător.

Salvați documentul de aici.

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului GEJ, susținut financiar de Departamentul Justiție și Drepturile Omului, Fundația Soros Moldova.