Monitorul Justiției nr. 8. Grupul de Experți în domeniul Justiției (GEJ)Monitorul Justiției este un produs IPRE realizat în cadrul inițiativei Grupului de Experți în domeniul Justiției (GEJ) și care prezintă evoluțiile cheie din sectorul justiției din Republica Moldova

Prezentul raport, Monitorul Justiției #8, se expune cu privire la evoluțiile cheie în sectorul justiției din perioada 1 aprilie 2021 – 30 aprilie 2021 și include o serie de constatări și concluzii ale GEJ cu privire la:

  1. Hotărâri ale Curții Constituționale a Republicii Moldova
  2. Hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii
  3. Proiecte de legi adoptate în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului
  4. Activități organizate de Comisia juridică, numiri și imunități
  5. Ministerul Justiției: Inițierea proceselor de elaborare a mai multor acte normative
  6. Hotărâri adoptate de Consiliul Superior al Procurorilo
  7. Instrumentarea dosarelor de rezonanță de către Procuratură Generală
  8. Activități în cadrul Uniunii Avocaților
  9. Alte evenimente relevante sectorului justiției

Experții #GEJ au formulat următoarele concluzii:

(1) Curtea Constituțională a constatat circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, urmând jurisprudența anterioară, dar și concretizând unele aspecte legate de procesul de purtare a consultărilor dintre Președinte și Parlament.

(2) Parlamentul a comis o ingerință inadmisibilă în activitatea Curții Constituționale prin retragerea parțială a Hotărârii Parlamentului prin care a fost numit în funcție un judecător la Curtea Constituțională. În consecință Curtea Constituțională a suspendat acțiunea și ulterior a declarat neconstituționale Hotărârile Parlamentului nr. 73 și 74/2021.

(3) Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea Legii nr. 218/2020 prin care au fost excluse competențele Președintelui Republicii Moldova legate de coordonarea activității Serviciului de Informații și Securitate, constatând încălcări ale prevederilor articolului 73 din Constituție.

(4) Starea de urgență declarată de Parlament la 31 martie 2021 a fost considerată neconstituțională din motiv de lipsă de justificare a măsurilor care sunt necesare pentru a gestionare starea pandemică, dar și a termenului de instituire a acesteia.

(5) Parlamentul a comis un abuz și a încălcat prevederi importante ale Constituției Republicii Moldova prin adoptarea Hotărârilor 73 și 74/2021 ce țin de retragerea parțială a Hotărârii Parlamentului din 2019 privind numirea în funcție a dnei Domnica Manole în calitate de judecător la Curtea Constituțională și desemnarea unui alt judecător în această funcție.

(6) Deși modificările la Legea cu privire la Guvern în baza Hotărârii Curții Constituționale sunt de principiu binevenite, formularea lor deficitară nu asigură un echilibru între cazul unui mandat încetat al Guvernului și interesul de a încheia tratate internaționale cu angajamente financiare.

(7) Prin adoptarea repetată a unei legi prin care se abrogă Legea nr. 235/2016 Parlamentul a desconsiderat considerentele prezentate de Curtea Constituțională care a revizuit recent și a declarate neconstituțională Legea nr. 230/2020.

(8) Comisia Juridică, Numiri și Imunități a organizat mai multe runde de dezbateri pentru unii reprezentanți ai judecătorilor pentru a descalifica drept oportună și necesară inițiativa de evaluare extraordinară a judecătorilor, procurorilor și altor actori din sectorul justiției. Deși procesul de consultări este unul benefic, consultările nu urmează să se limiteze doar la acei actori care ar urma să fie evaluați printr-un mecanism de evaluare extraordinară.

(9) Prin refuzul Procuraturii Generale de a considera adresarea deputaților privind pretinsa uzurpare a puterii de stat, au fost desconsiderate norme dar și practici privind modul de examinare a unor astfel de sesizări, iar Ordonanța de refuz, deși se referă la nerespectarea cerințelor de formă, se expune și cu privire la aspectele de fond, inclusiv încadrarea acțiunilor în articolul 339 alin. (1) Cod Penal.

Autori: Iulian Rusu (iulian.rusu@ipre.md)

Veronica Mihailov-Moraru (veronica.mihailov-moraru.gej@ipre.md)

Svetlana Balmuș (svetlana.balmus.gej@ipre.md)

Tatiana Ceaglic (tatiana.ceaglic.gej@ipre.md)

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, susținut financiar de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova. Conținutul publicației este opinia Grupului de Experți în domeniul Justiției și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.