Soluții eficiente pentru probleme actuale din justiție și combaterea corupției la Forumul „Reformarea justiției și combaterea corupției”1Un angajament sincer, ferm și sustenabil de reformare a justiției, o luptă veritabilă cu corupția, egalitatea tuturor în fața legii, implicarea în reformă a celor chemați să o implementeze și a societății civile – acestea sunt unele din elementele-cheie menționate la Forumul „Reformarea justiției și combaterea corupției”. Evenimentul, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), se desfășoară la Chișinău în zilele de 24-25 septembrie 2020.

„Reformarea justiției și combaterea corupției sunt două elemente interdependente care rămân a fi o prioritate majoră pentru Republica Moldova. Una din prioritățile Ministerului Justiției este asigurarea unei justiții independente, responsabile și de calitate. Toate reformele realizate în ultimii ani au nevoie de sustenabilitate. Ea poate fi oferită în primul rând de reprezentanții sistemului justiției. Pe această cale îi susținem și îi încurajăm să continue munca de schimbare”, a spus domnul Radu FOLTEA, Secretar de Stat la Ministerul Justiției din Republica Moldova.

„Reforma justiției trebuie realizată până la nivelul comunităților locale. Cetățenii trebuie să beneficieze de un serviciu al justiției corect, accesibil și transparent pentru ca societatea să fie una democratică și sustenabilă”, a menționat în deschiderea evenimentului doamna Anna LYBERG, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.

Necesitatea unui angajament continuu în reformarea justiției a fost subliniată și de domnul Peter MICHALKO, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, care a menționat că „credibilitatea eforturilor pentru diminuarea corupției precum și încrederea publicului în justiție sunt subminate. Există exemple de hotărâri și decizii politizate de către instanțele naționale din ultimii ani, implementarea limitată a mecanismelor anticorupție, inclusiv în sistemul judiciar, desemnarea netransparentă a candidaților pentru funcțiile importante din sistemul judiciar și lipsa răspunderii penale implicate în frauda bancară.”

„Discuțiile deschise și sincere despre provocările cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova sunt critice pentru orice progres în combaterea corupției și în construirea unui sistem al justiției independent și just pentru toți. Un pas clar de îmbunătățire este implementarea recomandărilor GRECO din Consiliul Europei. Un alt pas este adoptarea unei strategii comprehensive a reformei justiției.”, a declarat domnul Dereck HOGAN, Ambasadorul SUA în Republica Moldova.

„Reforma justiției și combaterea corupției sunt sinonime cu bunăstare și siguranța în ziua de mâine, care ne lipsesc destul de mult. Aceste reforme sunt greu de realizat, însă ele nu au alternative. Este mai bine să ne mișcăm acum, decât să pierdem trei sau cinci ani așteptând un moment potrivit, bineînțeles evaluând riscurile”, a opinat Vladislav GRIBINCEA, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.

În domeniul combaterii corupției, un element important este schimbarea atitudinii față de fenomenul corupției. „Aceasta se construiește foarte mult pe exemplul personal”, a subliniat Laura ȘTEFAN, expertă anticorupție din România, subliniind importanța comportamentului de zi cu zi al autorităților.

Discuțiile între experții invitați au vizat modalitățile de combatere a corupției: legislația clară, aplicarea consistentă a acesteia de către instituțiile de stat, aplicarea unor sancțiuni pentru corupție cu adevărat descurajante, inclusiv a confiscării averii funcționarilor publici care nu poate fi justificată, carențele în sistemul de declarare a averilor funcționarilor publici, etc.

„Sancțiunile pentru corupție trebuie să fie potrivite și proporționale – nu întotdeauna privațiunea de libertate este soluția potrivită. Dacă crima are motivație financiară, confiscarea averilor trebuie să fie accentul principal”, a opinat Pawel WOJTUNIK, Ex-Director al Biroului Central Anticorupție din Polonia.

În cadrul primei zile a Forumului au participat reprezentanți ai comunității donatorilor, Parlamentului, Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Autorității Naționale de Integritate, Curții Supreme de Justiție, experți independenți locali și internaționali, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile.

În cadrul celei de-a doua zile a Forumului, pe 25 septembrie, specialiștii și experții invitați au vorbit despre viziunea de reformare a justiției, independența și responsabilitatea judecătorilor și procurorilor și accesibilitatea, eficiența și calitatea justiției.

Forumul „Reformarea justiției și combaterea corupției” este organizat de CRJM, în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, finanțat de Suedia, în parteneriat cu IPRE în cadrului proiectului „Suport pentru elaborarea și implementarea politicilor în domeniul justiției în Republica Moldova”, implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.