PREVENIREA TRAFICULUI DE FIINTE UMANE IN UNGHENI

In perioada 10-27 iulie, in cadrul proiectului "Tinerii pentru prevenirea traficului de fiinte umane", finantat de USAID , IREX si OIM Asociatia Obsteasca "Faclia" a organizat un ciclu de seminare, privind traficul de fiinte umane, care au ca scop formarea Echipei Mobile de Educatori de la Egal la Egal in prevenirea traficului de fiinte umane pentru a informa populatia orasului Ungheni despre cauzele si consecintele migratiei si traficului de fiinte umane.

Tinerii au fost cointeresati si au activat cu entuziasm la lucru in grupuri, brainstorming, jocuri, dindu-le posibilitatea sa inteleaga rolul si responsabilitatile educatorului de la egal la egal. Au fost instruiti si formati 30 tineri din or. Ungheni, 15-20 ani.

Participantii sunt formati ca educatori de la egal la egal si pot sa transmita informatii in prevenirea traficului de fiinte umane semenilor lor, promovind atitudini responsabile fata de propria sanatate si dezvoltare. Ei au cunostinte si abilitati sa planifice activitati cu copiii si tinerii din comunitate, sa desfasoare activitati de informare cu privire la traficul de fiinte umane, sa monitorizeze si evalueze propriile activitati desfasurate.

Metoda educatiei de la egal la egal ofera tinerilor posibilitatea de a simti importanti si utili comunitatii si este acceptata mult de tineri.

La evaluarea finala a seminarelor concluzia tinerilor este : "Viitorul e in miinile noastre!"

Sursa: http://www.youth.md