A fost semnat Acordul de colaborare dintre ANOFM și Asociația Obștească „Eco-Răzeni”MDLa data de 6 decembrie 2023, directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, dna Raisa Dogaru a semnat un Acord de colaborare cu Asociația obștească „Eco-Răzeni”, reprezentată de directorul executiv Sergiu Gurău. 

Prezentul Acord este încheiat în cadrul proiectului ,,persp@ctive - Perspective îmbunătățite pe piața muncii prin acces la oportunități de dezvoltare a competențelor digitale și antreprenoriale pentru tinerii defavorizați din Republica Moldova și Ucraina”, care este cofinanțat de Uniunea Europeană.

Scopul proiectului este de a încuraja dezvoltarea și a îmbunătăți competențele digitale la tineri și a înțelegerii conceptului de antreprenoriat de către aceștea, concentrîndu-se pe grupul țintă-tinerii defavorizați din zonele rurale, NEET, cu dizabilități, cu acces redus la servicii de consiliere și formare profesională, precum și prin abordarea nevoilor pieței muncii.

Instruirile și serviciile de consiliere oferite în cadrul proiectului, atât prin metode formale, cât și nonformale, prin intermediul partenerilor locali, ONG-uri și subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) care oferă sprijin tinerilor, au ca și obiective îmbunătățirea capacităților de angajare a grupului țintă, inclusiv stabilirea de rețele pentru un acces sporit la know-how-ul privind angajarea tinerilor.

Acțiunile menționate în prezentul Acord de colaborare vor fi realizate prin intermediul STOFM din: Ialoveni, Fălești, Florești, Hîncești, Cantemir și UTA Găgăuzia.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului Persp@ctive, implementat în perioada iunie 2023 - mai 2025, de către organizațiile partenere: itworks Personalservice (Austria), Narodna Dopomoha (Ucraina) și  Eco-Răzeni (Republica Moldova), co-finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth III.