Centrul de educație civică încurajează alegerile incluzivepoza comunicat 1Încurajarea incluziunii politice din perspectiva etnică și de gen, precum și avantajele sociale ale implicării persoanelor de etnie romă, în special al femeilor în procesul decizional sunt obiectivele proiectului desfășurat în perioada ianuarie-martie curent de către Asociația Obștească Centrul de Consultanță și Educație Civică (Centrul de educație civică).

Proiectul a fost selectat în cadrul programului de granturi pentru susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a alegerilor incluzive realizat de Fundația Est-Europeană cu susținerea financiară a Uniunii Europene și co-finanțat de Suedia.

În cadrul proiectului va fi efectuată o cercetare sociologică pentru identificarea vulnerabilităților, precum și percepțiilor despre situația din țară referitor la implicarea persoanelor de etnie romă, în special al femeilor la procesele politice și electorale. Rezultatele sondajului vor fi publicate, iar ulterior va fi organizată o instruire pentru încurajarea incluziunii politice și electorale, precum și pentru multiplicarea informării în comunitățile populate de persoane de etnie romă.

Pentru democrație este vital ca fiecare participant/-ă al societății să-și cunoască nu doar propriile drepturi și obligații, dar și drepturile altor participanți/-te, precum și avantajele pe care incluziunea diferitor grupuri în procesul decizional și în viața comunității le comportă, a spus Dr. Doina Bordeianu, președinta Centrului de educație civică. Potrivit ei, activitățile proiectului vor consolida capacitățile persoanelor de etnie romă și vor crește gradul de deschidere din partea comunității față de implicarea mai activă a persoanelor de etnie romă în viața politică.  

Prin acest proiect, Centrul de educație civică va contribui la sporirea caracterului incluziv al alegerilor din Republica Moldova în conformitate cu recomandările Uniunii Europene şi OSCE/ODIHR şi angajamentele internaționale ale Republicii Moldova în materie de drepturile omului.

Acest material este realizat în cadrul proiectului „Încurajarea incluziunii politice din perspectivă etnică și de gen. Prezentarea avantajelor sociale ale implicării persoanelor de etnie romă (în special a femeilor) în procesul decizional”, implementat de A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică. Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

logo donatori