Centrul CONTACT anunță concurs pentru angajarea unui expert/expertă sau grup de experți în evaluarea finală a capacității în colectare de fonduri a 6 Hub-uri și 10 Fonduri de Apreprenoriat pentru Tineri/FATCentrul CONTACT anunță concurs pentru angajarea unui expert/expertă sau grup de experți în evaluarea finală a capacității în colectare de fonduri a 6 Hub-uri și 10 Fonduri de Apreprenoriat pentru Tineri/FAT

Context: La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană, prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și cofinanțat de Suedia, implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European.

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță concursul de angajare a unui expert/expertă sau grup de experți în evaluarea finală a capacității în colectare de fonduri pentru:

 • 6 HUB-uri (centre de suport în afaceri) - care au drept scop sprijinirea creării și dezvoltării Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) viabile și generarea oportunităților de stimulare a dezvoltării economice în regiuni. Centrele de Suport în Afaceri servesc ca mijloc eficient în susținerea inițiativei private și contribuie la fortificarea parteneriatului dintre sectorul public și privat în atingerea dezideratului de dezvoltare durabilă a comunităților și regiunilor.
 • 10 FAT (Fonduri de susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri) – care au drept scop sprijinul tinerilor NEET (aflați în afara sistemului de educație, formare și ocupație profesională) în procesul de angajare.

Expertul/experta sau grupul de experți vor îndeplini următoarele sarcini:

 • Aplicarea metodologiei de evaluare a capacității în colectare de fonduri pentru 6 HUB-uri (centre de suport în afaceri) și 10 FAT (fonduri de susținere a antreprenoriatului pentru tineri) – metodologia a fost deja elaborată și urmează să fie prezentată prestatorului selectat;
 • Efectuarea evaluărilor finale ale capacității în colectare de fonduri pentru 6 HUB-uri (centre de suport în afaceri) și 10 fonduri de susținere a antreprenoriatului pentru tineri;
 • Pregătirea rapoartelor privind nivelul capacității de colectare de fonduri conform structurilor evaluate: (1) 6 HUB-uri (centre de suport în afaceri) și (2) 10 FAT (fonduri de susținere a antreprenoriatului pentru tineri). Rapoartele vor reflecta situația actuală, în comparație cu raportul de evaluare inițială (realizat in mai 2021) și raportul de evaluare intermediară (decembrie 2022) și un set de recomandări personalizat, pentru continuarea în colectare de fonduri de către beneficiari.

Livrabile și termeni de realizare:

Nr

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.     

Notă de concept privind aplicarea metodologiei de evaluare a capacității de colectare de fonduri

1 notă de concept

15 decembrie 2023

2.     

Evaluarea finală a capacității  în colectare de fonduri (1) HUB-uri (centre de suport în afaceri), (2) FAT (fonduri de susținere a antreprenoriatului pentru tineri);

Chestionarele de evaluare

22 ianuarie 2023

3.     

Raport în baza rezultatelor evaluării finale a capacității de colectare de fonduri pentru: (1) HUB-uri (centre de suport în afaceri), (2) FAT (fonduri de susținere a antreprenoriatului pentru tineri), elaborate în baza rezultatelor evaluării, comparativ cu rezultatele  evaluării inițiale și intermediare.

2 rapoarte finale de evaluare

12 februarie 2023

Cerințe față de expert/expertă sau grup de experți:

 • Studii superioare în domeniile economic, de drept, politici publice, sau alte domenii relevante;
 • Experiență de lucru în colectare de fonduri, cel puțin de 3 ani;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
 • Punctualitate de a prezenta livrabilele conform orarului prestabilit;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.

Criteriile de selecție:

 • Experiență și cunoștințe în elaborare/aplicarea de conținut;
 • Calitatea materialelor elaborate anterior;
 • Oferta financiară per zi în raport cu numărul zilelor de lucru propuse.

Procedura de aplicare și de selectare:

Candidații interesați sunt încurajați să depună personal sau prin e-mail dosarul, care va conține:

 • Scrisoare de intenție, explicând cum candidatura dvs. îndeplinește abilitățile și experiența solicitată în concurs;
 • Link-uri către unele materiale elaborate (în cazul în care sunt);
 • CV-ul/urile expertului/experte sau echipei de experți.
 • Oferta financiară (în EUR, net) per zi (se va indica numărul total al zilelor de lucru), conform tabelului de mai jos:

Serviciu

Nr. zile

Preț în EUR Net per zi

 (TVA 0 pentru companii)

Preț în EUR Net

Total

Elaborarea notei de concept

     

Aplicarea evaluării intermediare conform metodologiei

     

Elaborarea rapoartelor finale (2)

     

Total Euro Net

 

Notă* ofertele care nu vor fi conform modelului oferit sau nu vor întruni toate actele vor fi descalificate. Pentru persoanele juridice, informăm că proiectul este scutit de TVA.

Dosarul va fi expediat la adresa de email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Evaluare finală în colectare de fonduri.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 10 decembrie 2023

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect. Tel: 22233947, 068386664, Email: liliana.porumb@contact.md

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.