Termen Extins - Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț de la furnizori de produse alimentare în formă de vouchereFundația

Termen extins - Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț de la furnizori de produse alimentare în formă de vouchere.

Achiziția dată va avea loc din cadrul proiectului: ”Humanitarian Response to War in Ukraine – Caritas Moldova”, project nr. 223MDA01

Certificatele/voucherele valorice vor fi distribuite către beneficiarii proiectului, care vor ridica marfa personal de la magazinele furnizorului.

Criteriile de Eligibilitate sunt:

-       să dețină rețea de magazine în toată țara;

-       să aibă capacitatea tehnică de gestionare a certificatelor/voucherelor valorice;

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

1) Date generale ale companiei (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, cu sediu în Moldova).

2) Oferta financara, semnată și ștampilată de către ofertant cu indicarea termenului de valabilitatea voucherului (nu putin de 12 luni de la data livrarii) si trebuie sa fie indicat termenul de livrare.Toate prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Descrierea vouchere: cantitatea – 5000 buc., preț/voucher – 250 lei MDL.

Livrarea voucherelor sa fie in 2 etape: 2500 buc. - in timp max de 5-10 zile dupa semnarea contractului, 2500 buc. - 01 august 2024.

Voucherele vor fi emise de către furnizor cu imprimarea logo din proiect (modelul se va transmite ulterior după atribuire contract).

3) Declaratia privind statutul ofertantului (accesasi link).

4) Certificatul de înregistrare.

5) Extrasul emis de către bancă cu rechizitele bancare ale ofertantului.

6) Prezentarea ariei de acoperire a rețelelor de magazine.

7) Scrisoare de confirmare a disponibilității de a prezenta la necesitate a raportului privind utilizarea voucherului de către beneficiar (numărul de identificare a voucherului, valoarea nominală, data utilizării, suma totală a voucherelor utilizate).

Evaluarea dosarelor

Evaluarea dosarelor va fi realizată în două etape:

1) Evaluarea administrativa: Analiza companiilor în raport cu criteriile de pre-calificare enunțate și analiza ofertelor tehnice conform specificațiilor solicitate, inclusiv verificarea conformității cu cererea de oferte.

2) Raport calitate-pret.

Criteriile de evaluare: 

– preț

 – termenul de valabilitate voucherului  

–  rețelele de magazine disponibile la nivel national .

VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de nu putin de 45 de zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Un potențial ofertant care dorește clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de e-mail: procurement@caritas.md

Caritas Moldova va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri, nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Solicitarea pentru informații suplimentare atît și oferta dumneavoastră conform cerințelor specificate, pot fi adresate şi expediată prin email sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: Caritas Moldova
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. G. Asachi nr. 30/1
În atenția: Ecaterina Bugaevscaia
Email: 
procurement@caritas.md

Telefon pentru detalii: +37378800597

Oferta trebuie să fie depusă până la data de Termen extins pana 11 martie inclusiv (01 martie 2024(inclusiv)).

 Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundația de Binefacere Caritas Moldova nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

Caritas Moldova îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii și a purta răspundere faţă de ofertanţi.