Selecție de oferte pentru realizarea unui studiu al pieței mass-media din Republica Moldova

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), organizație neguvernamentală care sprijină mass-media și jurnaliștii independenți, invită companiile de cercetare interesate să depună cereri de oferte pentru realizarea unei cercetări privind piața mass-media din Republica Moldova

Obiectivele studiului: Studiul va evalua situația de pe piața mass-media din Republica Moldova, oferind date privind dimensiunea și evoluțiile/involuțiile de pe această piață; analiza audienței și a pieței de publicitate.

Cercetarea urmează să ofere, în principal, următoarele date de referință privind situația pe segmentele audiovizual (TV și radio), online (portaluri web și rețele de socializare) și print (ziare și reviste):

 • Caracteristicile pieței mass-media (definirea acesteia și analiza generală a segmentelor). 
 • Factorii interni și externi care stimulează sau obstrucționează  dezvoltarea pieței (politici, juridici, economici, sociali, tehnologici  și de mediu - Analiza PESTL).
 • Peisajul competițional (cu accent pe liderii pe piață și tranzacțiile care au schimbat piața în ultimii ani, produsele media și calitatea acestora, rating/popularitate, fondatori/beneficiari finali, cifre de audiență,  cifre de afaceri etc.)
 • Profilul publicului-țintă (consumatorii și preferințele lor, din perspectiva vârstei, sexului, locului de reședință, nivelului de educație și etnie).
 • Potențialul pieței de publicitate (tendințele și ritmul de creștere, factorii de influență asupra pieței, actorii principali pe piață (clienți de publicitate și canalele principale de promovare), pronosticuri).
 • Potențialul pieței media din Republica Moldova, tendințe și pronosticuri de dezvoltare pentru 2022.

Perioada contractului: Septembrie-Decembrie 2021

Compania selectată urmează să:

 • colecteze; centralizeze, analizeze și să interpreteze datele din piață referitoare la domeniile menționate mai sus;
 • efectueze un studiu de audiență a mass media;
 • elaboreze un studiu analitic în limba română. engleză și rusă ce va include date despre piața de media și publicitate în Republica Moldova;
 • pună la dispoziția CJI, odată cu raportul analitic, datele primare colectate pentru analiză și interpretare;
 • prezinte toate anexele cu datele colectate și prelucrate într-un format accesibil.

Calificarea și experiența necesare pentru executarea contractului:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în efectuarea cercetărilor de piață.
 • Experiență anterioară în efectuarea studiilor de piață mass-media va constitui un avantaj.
 • Experiență anterioară de analiză statistică a datelor colectate și de elaborare a rapoartelor analitice.

Oferta tehnică va include:

 • Metodologia de cercetare elaborată în baza cerințelor menționate mai sus, care va include, între altele, descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor și planul detaliat de acțiuni;
 •  La elaborarea ofertei se va ține cont de următoarele cerințe pentru studiul de audiență:
 • Populația-țintă a studiului: cetățeni cu vârsta de 18 ani+, din diferite regiuni ale Republicii Moldova, urbane și rurale (cu excepția regiunii transnistrene), cu reprezentativitate etnică proporțională;
 • Volumul eșantionului: 1300 persoane;
 • Tipul eșantionului: probabilist, bistadial, stratificat.
 • Lista cercetărilor efectuate în ultimii 2 ani, la nivel național sau regional, cu descrierea scurtă a obiectivelor şi a comanditarilor sau link-uri la aceste cercetări, dacă sunt publice;
 • CV-urile experților calificați care vor fi implicați în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare și analiza datelor colectate.
 • Dosarul mai trebuie să conțină datele de contact ale companiei și numele persoanei de contact, numele fondatorilor companiei, datele bancare ale companiei, semnătura persoanei autorizate și ștampila companiei.

Oferta financiară va include:

 • Bugetul cercetării în MDL cu specificarea prețului: a) inclusiv cu TVA și b) la cota 0 TVA, calculat pe baza numărului de zile de lucru propus în ofertă și a ratei pe zi exprimate în lei moldovenești (inclusiv taxe);
 • Descrierea cheltuielilor detaliate aferente realizării acestui serviciu, inclusiv cheltuielile de comunicare, transport etc.

Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Experiența demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus.
 • Descrierea clară a metodologiei de lucru și fezabilitatea planului de acțiuni.
 • Valoarea ofertei financiare și corespunderea acesteia cu termenii de referință.
 • Integritate, bună reputație profesională, sustenabilitate financiară și independență politică, absența oricăror conflicte de interese cu organizațiile media din Moldova.
 • La analiza dosarelor, oferta tehnică va avea o pondere de 70%, iar oferta financiară – 30% din total.

Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: ngogu@ijc.md.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 31 iulie 2021, orele 18:00

CJI își rezervă dreptul să invite la interviu doar companiile preselectate. 

În procesul de selecție, CJI  nu  discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților.

CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.