CRJM recomandă consolidarea mecanismului de protecție împotriva discriminării în Republica Moldovamecanism protectie discriminareÎn pofida existenței unui cadru legislativ care este în mare parte satisfăcător pentru asigurarea egalității și a activității eficiente a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPPEDAE), mecanismul de combatere a discriminării în Republica Moldova nu este deplin funcțional – aceasta este una dintre concluziile raportului „Analiza practicii judiciare și a Consiliului Egalității privind egalitatea și nediscriminarea în Republica Moldova”, elaborat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

Romanița IORDACHE, autoarea raportului, subliniază că statutul neclar al CPPEDAE, inclusiv în relația cu instituțiile publice și sistemului judiciar, și lipsa competenței Consiliului de a sancționa faptele de discriminare sunt elemente care știrbesc din capacitatea statului de a reacționa prompt și a asigura remedii adecvate pentru victimele discriminării. În cazurile în care constată discriminarea, CPPEDAE este obligat să transmită materialele cauzelor către instanță, unde vor fi examinate din nou, în baza prevederilor Codului Contravențional, pentru stabilirea sancțiunii. „Acest detur ia timp, energie și se lovește uneori în instanțe de o înțelegere deficitară a legislației anti-discriminare ca lege specială”, se arată în raport.

Analiza jurisprudenței instanțelor în cauzele de discriminare demonstrează o aplicare din ce în ce mai bună a legislației anti-discriminare de către instanțe și o mai mare flexibilitate în stabilirea sancțiunilor, ambele fiind aspecte îmbucurătoare. Ca aspecte îngrijorătoare, analiza a identificat neînțelegerea caracterului de lege specială al Legii nr. 121 de către unii judecători, ceea ce duce la anularea multor hotărâri ale CPPEDAE, în cadrul procesului fiind analizate aspectele de procedură și doar superficial fondul cauzelor, fără a se lua în considerare impactul pe care hotărârile judecătorești îl pot avea asupra victimelor discriminării. Aplicarea problematică a legislației anti-discriminare este determinată și de lipsa unei curricule complete și de ateliere practice care ar trebui să fie dezvoltate de Institutul Național al Justiției, astfel încât să se asigure racordarea judecătorilor moldoveni la jurisprudența internațională în ceea ce privește discriminarea, instigarea la discriminare, hărțuirea, acomodarea rezonabilă.

Recomandările raportului vizează, în principal, completarea legislației nediscriminare și modificarea modalității de funcționare a CPPEDAE, asigurarea independenței și a funcționalității Consiliului, capacitarea Avocatului Poporului pentru a asigura asistență pentru victimele discriminării, capacitarea instanțelor prin dezvoltarea programului specific de formare profesională în domeniul egalității și nediscriminării.

Raportul a fost elaborat de către Romanița IORDACHE, expertă în domeniul egalității și nediscriminării, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Raportul „Analiza practicii judiciare și a Consiliului Egalității privind egalitatea și nediscriminarea în Republica Moldova” poate fi descărcat aici.