„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țarăStudiul de evaluare a Comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară (HBSC), efectuat în R. Moldova în 2018, arată că 13,3% dintre adolescenții cu vârsta de 15 ani și 34,7% de 17 ani sunt activi sexual și doar 62% dintre ei folosesc prezervativul. Fără a cunoaște cum să prevină riscurile legate de relații sexuale neprotejate, peste 1900 fete adolescente au devenit mame în anul 2019, iar rata infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV/SIDA, printre tineri (tinere) este foarte înaltă. De asemenea, comportamentele violente în rândul tinerilor sunt tot mai frecvente, iar sănătatea lor psiho-emoțională s-a înrăutățit pe timp de pandemie.

Un alt studiu, realizat în 2020 de UNFPA Moldova în școlile profesionale, arată că elevii din aceste instituții au nevoie de educație pentru viață, în condițiile în care un număr considerabil dintre ei nu au deprinderi alimentare sănătoase, nu practică deloc sau foarte puțin activități fizice, au comportamente sexale riscante cu cunoștințe limitate în prevenirea sarcinilor neplanificate și prevenirea ITS și HIV, iar fenomenul de violență în bază de gen este pronunțat.

Astfel, în 12 instituții din învățământul profesional tehnic din țară, se desfășoară proiectul „Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic pentru o mai bună pregătire de angajare în câmpul muncii”, implementat de UNFPA Moldova cu susținerea financiară a Agenției Austriece pentru Dezvoltare și în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Fundația Terre des hommes (Tdh) Moldova.

În cadrul proiectului, pentru prima dată în învățământul profesional tehnic, a fost înființată o rețea a educatorilor de la egal la egal (REEE), coordonată de Tdh Moldova. Câte 5 tineri și tinere din fiecare dintre instituțiile beneficiare au fost selectați și instruiți pentru a deveni educatori de la egal la egal (EEE), iar aceștia, la rândul lor, desfășoară activități și sesiuni de informare cu semenii lor pe subiecte precum modul sănătos de viață, alimentație corectă, educație sexuală, decizii conștiente și alte subiecte de interes pentru tineri. În fiecare instituție tinerii EEE sunt ghidați de un profesor/profesoară aliat/ă.

Ca parte a mandatului REEE, pe parcursul lunii decembrie, tinerii educatori de la egal la egal au desfășurat în cele 12 școli o campanie de promovare a modului sănătos de viață și deciziilor conștiente prin activități creative.

Deși educația sexuală rămâne un subiect tabu în Republica Moldova, necesitatea informațională este acută, în contextul în care jumătate dintre elevi și eleve încă mai consideră potrivite metodele tradiționale, așa cum ar fi actul sexual întrerupt și metoda calendarului, potrivit aceluiași studiu UNFPA, aceste metode oferind un grad mic de protecție împotriva sarcinii și zero protecție împotriva ITS și HIV.

Astfel, echipa EEE a Colegiului Agroindustrial din Rîșcani, spre exemplu, a ales ca subiect pentru campanie conștientizarea și prevenirea SIDA și a ITS. Tinerii și tinerele din instituție au fost foarte receptivi (receptive) la informația obținută, iar atelierele creative i-au (le-au) îndemnat să fie curioși (curioase) și să nu ezite să pună cât mai multe întrebări.

„Am avut posibilitatea să discutăm cu elevii din instituție la tema sensibilizării și prevenirii HIV/SIDA, captând interesul acestora cu ajutorul unor ateliere creative, în cadrul cărora tinerii (tinerele) s-au exprimat într-un mod artistic”, spune Irina Gherasim, educatoare de la egal la egal.

Activitățile organizate de educatorii de la egal la egal din Colegiu Agroindustrial din Rîșcani:

# Atelierul de arte frumoase cu genericul: „Prevenim HIV prin atitudine activă” – dedicat zilei internaţionale de combatere şi profilaxie a SIDEI. Elevii au desenat și pictat pe maiouri și pânză semnul de solidaritate globală și servicii durabile „HIV”.

# Campania „Educație pentru Tineri” - Ce este HIV? Și ce înseamnă SIDA? Aceasta a fost  desfășurată prin elaborarea, multiplicarea şi distribuirea materialelor cu caracter informaţional în prevenirea HIV şi ITS pentru elevi.

# Atelierul creativ cu genericul „Să învingem SIDA împreună”, dedicată Zilei internaționale de combatere şi profilaxie a SIDEI. Elevii au schițat din pânză semnul de solidaritate globală și servicii durabile „HIV”, au difuzat piesa interpretului Kapushon - „Eu sunt infuencer-ul vieții mele” – care este imnul proiectului şi au filmat un video în baza acesteia.

„E mai ușor să previi, decât să faci față urmărilor”

Tinerii (tinerele) sunt mai predispuși (predispuse) la infectarea cu HIV și ITS, din cauza lacunelor privind cunoașterea metodelor de protejare. În acest sens, campania s-a axat pe promovarea ideii de prevenire a contractării infecțiilor cu transmitere sexuală.

„Trebuie să aducem spre conștiința lor că e mai ușor să previi, decât să faci față urmărilor. Pentru o eficiență mai mare de prevenire a ITS și HIV este importantă colaborarea şi parteneriatul instituţiilor medicale cu instituţiile de învăţământ pentru educarea, informarea şi comunicarea privind consilierea şi testarea voluntară cu teste rapide”, spune Aurelia Șoșu, profesoara mentoră a grupului EEE din Colegiul Agroindustrial din Rîșcani.

„Conștientizarea riscurilor și a consecințelor unui contact sexual neprotejat este o necesitate primară pentru tineri și tinere. Adolescenții și adolescentele sunt expuși zilnic riscurilor, însă, fiind informați despre consecințele unor alegeri nepotrivite, aceștia le pot reduce semnificativ”, completează educatoarea de la egal la egal, Irina Gherasim. 

În același context, educatoarea Maria Șoșu a subliniat că o componentă esenţială a programelor de prevenire HIV este consilierea şi testarea pentru virus. „Persoanele care trăiesc cu HIV sunt mai puţin predispuse să transmiteă virusul altora dacă sunt conştiente de faptul că sunt infectate şi dacă au beneficiat de consiliere privind abordarea unui comportament protejat. Cu ajutorul Centrului de Sănătate Prietenos am organizat testarea elevilor și elevelor voluntari”, menționează educatoarea.

Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor oferă consultanță și informare, astfel fiecare adolescent (adolescentă) poate apela, absolut confidențial, la centre. În cadrul acestora poate fi efectuată inclusiv testarea la HIV/SIDA și oricine dorește poate obține informaţii despre prevenire şi tratament, au specificat educatoarele de la egal la egal.

„Orice pas negândit, indiferent de vârstă, va purta consecinţe”

Școala este una dintre sursele de informare de bază pentru copii și tineri, inclusiv privind educația sexuală. Respectiv, echipa educatorilor de la egal la egal din Colegiul Agroindustrial din Râșcani concluzionează că, atât timp cât informația este ajustată vârstei și dezvoltării emoționale a elevilor (elevelor), aceasta trebuie oferită și promovată printre tineri, pentru a preveni consecințe neplăcute.

„Consider că orice informație este bine să fie transmisă dacă se ține cont de specificul vârstei şi capacitatea copilului de a înțelege mesajul primit. În contextul şcolar, dacă avem grijă să oferim o abordare complexă şi sensibilă, ne asigurăm că elevul va primi informaţia în mod corect, iar părinţii ar trebui să se îngrijoreze pentru copilul neinformat, care riscă să primească informaţii distorsionate din stradă, internet, discuţii între semeni etc. Pentru că părinții nu discută întotdeauna cu copiii anumite lucruri ce țin de debutul vieții mature, considerându-le rușinoase, școala rămâne principala sursă unde elevul poate fi informat corect și sănătos”, spune Aurelia Șoșu.

Educatoarea Irina Gherasim a menționat că scopul atelierelor organizate și a informației comunicate este menținerea sănătății elevilor (elevelor). „În Republica Moldova, din păcate, nu toate instituțiile de învățământ au o atitudine serioasă față de educația sexuală, fapt ce duce la sarcini nedorite, infectări cu boli cu transmitere sexuală și comportamente de risc printre tineri.”

Debutul sexual reprezintă o etapă esențială în viața tinerilor, deoarece îi marchează atât în plan fizic, cât şi psihologic. „Informarea despre acest fapt în rândul tinerilor trebuie să fie prezentă permanent începând de la 12 ani, fiindcă putem presupune că maturizarea fizică nu este şi pregătirea psihologică a adolescenților, din acest motiv fiecare tânăr(ă) trebuie să ştie că orice pas negândit, indiferent de vârstă, va avea consecinţe”, concluzionează Maria Șoșu.

Despre proiect:

Proiectul de promovare a educației pentru viață, alegerilor sănătoase și deciziilor conștiente are ca scop susținerea elevilor și elevelor din școlile profesional tehnice (inclusiv vulnerabili și cu dizabilități) să practice comportamente de sănătate reproductivă sigure și să adopte un stil de viață sănătos.

Pentru a dezvolta abilitățile de viață și a încuraja comportamentele sigure și sănătoase ale tinerilor, Tdh Moldova și-a propus să le ofere suport prin ateliere de formare a abilităților și comportamentelor pentru un mod sănătos de viață, sigure și non-violente.

La finalul proiectului, tinerii și tinerele din învățământul profesional tehnic, în special fetele, vor avea mai multe oportunități pentru angajarea în câmpul muncii și o perioadă redusă de tranziție pe piața muncii, prin dezvoltarea abilităților de viață și prin împuternicirea și convingerea acestora de a practica comportamente sigure și sănătoase.