Valorificarea dimensiunii de gen în relația de cuplu și familieF121186798 668912490431456 4337594538709367843 n 1536x1148emeile din Moldova se confruntă cu obstacole specifice în educație și pe piața muncii. Atitudinile patriarhale persistente le limitează alegerea privind educația și opțiunile de angajare. Femeile se confruntă și cu practici discriminatorii. Printre acestea se numără disparități salariale semnificative, segregarea pe ocupații cu salarii mai mici, distribuirea inegală a muncii și a responsabilităților familiale. 

În acest context, în perioada septembrie-octombrie 2020 au fost organizate 5 sesiuni de informare online cu 115 elevi din 5 instituții de învățământ ale raionului Fălești, localitățile:Călinești, Albinețul Vechi, Călugăr, Risipeni, Izvoare. Activitățile au fost moderate de Ana Lipsiuc, multiplicator în cadrul proiectului PEACE (Partajare, Educație, Angajament, Cooperare, Egalitate) implementat de „Fundația pentru Educația Non-Formală” în parteneriat cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele financiare acordate de Fundația OAK.

Scopul proiectului fiind instruirea a 3000 de elevi , clasele a IX-XII-a, în cadrul a 150 de instruiri din localitățile rurale ale 20 de raioane ale RM, cu privire la distribuirea egală a rolurilor în familie, prin intermediul a 30 de multiplicatori formați în cadrul proiectului.

Aducem mulțumiri partenerilor: Direcției Generale Educație Fălești și gimnaziilor Călinești, Albinețul Vechi, Călugăr, Risipeni și Izvoare, pentru buna colaborare și participarea la sesiunea de informare „Valorificarea dimensiunii de gen în relația de cuplu și familie”