Fiecare al patrulea respondent din cadrul organizațiilor de partid din Moldova nu s-ar simți în siguranță dacă ar avea în echipă o persoană de etnie romălogoFiecare al patrulea respondent din cadrul organizațiilor de partid din Moldova nu s-ar simți în siguranță dacă ar avea în echipă o persoană de etnie romă, în timp ce mai mult de jumătate dintre respondenți de etnie romă nu planifică să devină membri de partid, iar 60% cred că nu ar avea șanse să câștige într-o cursă electorală.

Aceste date se conțin în studiul realizat la comanda Centrului de Consultanță și Educație Civică în perioada ianuarie-februarie 2019 în cadrul proiectului „Încurajarea incluziunii politice din perspectiva etnică și de gen. Prezentarea avantajelor sociale ale implicării persoanelor de etnie romă (în special a femeilor) în procesul decizional” susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Obiectivul studiului a fost identificarea impedimentelor care duc la o sub-reprezentare a persoanelor de etnie romă în organele elective locale și centrale, precum și o prezență modestă în viața publică. Cercetarea a fost efectuată în rândul membrilor de partide și în comunitățile de romi din țară.

Studiul relevă o reticență atât din partea membrilor de partide de a promova și susține persoanele de etnie romă, cât și din partea romilor față de implicarea în procesele politice din țară. Mai multe date ale studiului pot fi găsite pe site-ul proiectului https://educatiecivica.md/raport-cercetare-sociologica/.

În urma studiului, Centrul de Consultanță și Educație Civică a elaborat un set de recomandări (https://educatiecivica.md/recomandari/) care vor fi transmise partidelor politice din țară, comunităților rome, precum și autorităților publice locale din zonele compact locuite de persoane de etnie romă.

Datele cantitative și calitative obținute în urma cercetării sociologice au fost corelate cu informația existentă despre cetățenii Republicii Moldova de etnie romă, inclusiv rapoartele de monitorizare a alegerilor parlamentare 2019 din perspectiva incluziunii persoanelor de etnie și Planul de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.734 din 9 iunie 2016.

logo donatori