Finisarea proiectului ,,Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnic (ÎPT)”Au fost prezentate rezultatele finisării proiectului ,,Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnic (ÎPT)” în cadrul unui atelier desfășurat de Ministerul Educației Culturii și Cercetării.

Prin implementarea proiectului, Ministerul și-a propus să elaboreze un studiu prin care să analizeze situația privind asigurarea dreptului la o educație de calitate în cadrul ÎPT pentru elevii cu CES și din categorii social defavorizate privite prin prisma politicilor educaționale, programului educațional și infrastructurii/echipamentelor speciale.

Urmare a demarării proiectului a fost:
-Realizat un studiu sociologic privind Incluziunea copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale și din familiile defavorizate în sistemul de învățământ profesional tehnic
- Prezentat un set de recomandări la nivel de politici, program/proces educațional, adaptare de infrastructură/echipament special în cadrul ÎPT pentru asigurarea dreptului la educația de calitate a elevilor cu CES și din mediul defavorizat. Setul de recomandări se anticipează a fi formulat în baza rezultatelor cercetării, care se vor baza în mare parte și pe bunele practici existente la nivel național și internațional.
-Determinate acțiuni realiste care pot fi implementate imediat și în termen scurt și lung la nivel de politici, proces educațional, adaptare de infrastructură/echipament special pentru copii cu CES și cei din categoriile sociale defavorizate. 
-Elaborate propuneri de ajustare a actelor normativ-legislative, documentelor de politici, instrucțiunilor pentru revizuire și includere a anumitor prevederi legate de asigurarea dreptului educației de calitate pentru elevii cu CES și din medii defavorizate. 

Doamna Cutesevici, a menționat despre necesitatea asigurării unei educații de calitate, în special pentru elevii cu CES, iar astăzi, prin acest studiu a fost realizată o analiză a sistemul de învățământ profesional tehnic din perspectiva asigurarea dreptului la educaţie de calitate a elevilor cu CES. Implementarea proiectului va contribui la sporirea capacităților Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de a elabora un cadru regulatoriu în vederea asigurării dreptului elevilor cu cerințe educaționale speciale precum și celor din categoriile sociale defavorizate la o educație de calitate în cadrul sistemului de învățământ profesional tehnic.

Iată câteva aspecte importante care se vor regăsi în studiul sociologic scoase în evidență de către Silviu GÎNCUșef Direcție, Ministerul Educației Culturii și Cercetării.

Ce înțelegeți prin copii cu cerințe educațional speciale și cei din categorii social defavorizate ?

Conform art. 3 din Codul educației al Republicii Moldova - cerințe educaționale speciale reprezintă necesităţi educaţionale ale elevului, care implică o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale sau caracteristice unei dizabilităţi ori tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică prin acţiuni de reabilitare sau recuperare corespunzătoare. 
În cadrul analizei desfășurate în cadrul proiectului acest aspect a fost prezentat, astfel că această noțiune să fie mult mai clară și pe înțelesul tuturor.


Cum sunt identificați și monitorizați copii cu CES și cei din categorii social defavorizate la nivelul unității de învățământ?
Această categorii de copii reprezintă o prioritate pentru sistem. Identificarea lor are loc până la accederea acestora în instituția de învățământ, de regulă prin intermediul instituțiilor specializate. Totodată în procesul de depunere a dosarului la Concursul de admitere, acești candidați sunt identificați și pentru ei sunt rezervate o cotă aparte din locurile cu finanțare bugetară. Astfel se asigură accesul la studii al acestora în învățământul profesional tehnic.
În ceea ce ține de partea a doua a întrebării, încă nu avem o abordare sistemică, suntem în proces de experimentare în cadrul a 9 instituții pilot. Aceste experiment ne va permite să întreprindem măsuri cât mai eficiente în vederea asigurării condițiilor necesare pentru studii.


Din ce motiv tinerii cu cerințe educaționale speciale nu se pot angaja în câmpul muncii după finalizarea studiilor?
Trebuie să analizăm această situație în particular pentru fiecare dintre absolvenți. Dacă să generalizăm, atunci un element ar fi orientarea și ghidarea acestor tineri. Studiul sociologic desfășurat a scos în evidență mai multe cauze. Acestea vor fi analizate minuțios din perspectiva ghidării tinerilor în corespundere cu necesitățile și posibilitățile acestora sub aspect profesional.

Activitatea respectivă s-a derulat în conformitate cu prevederile Planului de activitate al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru anul 2018 Obiectivul specific nr. 1.6.1 și va contribui la creșterea capacității sistemului de învățământ profesional tehnic în vederea formării profesionale a elevilor cu CES și celor din categoriile sociale defavorizate, acțiuni inițiate de către ministerul în anul 2018 și susținute inclusiv de partenerii de dezvoltare. 

Link-uri utile: 

,Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnic (ÎPT)

Materiale realizate în cadrul proiectului:


Studiu sociologic,

-Standarde/indicatori specifici de calitate pentru instituțiile învățământului profesional tehnic, 

- Analiză a cadrului legal și propuneri de ajustare a actelor normative,

-Analiză privind implementarea recomandărilor formulate de expertul sociolog și cel în drepturile copiilor,

- Patru modele de bune practici privind asigurarea eficientă a dreptului la educația de calitate,

- Curriculum modificat,

-Instrucțiune metodologică privind adaptarea conținuturilor componentelor curriculumului.


FIȘA FINISĂRII PROIECTULUI:
model-fisa-realizare-proiect-MECC-1.pdf 

Toate materialele din acest proiect sunt accesibilite tuturor și pot fi descărcate de aici: Materiale

Proiectul este implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.