” Sprijinirea asistenței juridice primare accesibile pentru persoane cu dizabilități din regiunile Moldovei”- comunicat de lansare a proiectuluiPe data de  01.06. 2017, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) a lansat proiectul „Sprijinirea asistenței juridice primare accesibilă pentru persoane cu dizabilități din  regiunile  Moldovei”, care are drept scop dezvoltarea serviciului de asistență juridică gratuită primară în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Proiectul se va realiza în perioada 1 iunie 2017–31 mai 2018.

Bugetul proiectului constituie 44686 GBP.

Acest proiect este finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

În cadrul proiectului s-a propus ca 15 promotori locali persoane  cu dizabilități, părinți ai persoanelor cu dizabilități, ONG-uri din domeniu și 20 de parajuriști din diferite regiuni ale țării (inclusiv Găgăuzia), să fie instruiți pentru a oferi asistență juridică primară, gratuită, în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități în 21 de regiuni ale Republicii Moldova.  Astfel,  va fi facilitat  accesul persoanelor cu dizabilități la servicii gratuite de asistență juridică primară în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități în cele 16 regiuni în care activează parajuriști, plus în alte 5 regiuni ale țării, în care nu sunt asigurate astfel de servicii.

De asemenea, o componentă importantă a proiectului este realizarea campaniilor de advocacy, de către promotori, cu scopul de a rezolva unele probleme ce țin de asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local.

Pe durata implementării proiectului, promotorii locali implicați în proiect și parajuriștii vor beneficia de coaching în vederea oferirii asistenței juridice  primare, iar autoritățile publice locale vor fi  informate și sensibilizate privind necesitatea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: persoanele cu dizabilități de toate tipurile (dizabilitate fizică, senzorială, intelectual sau  psihosocial etc.) fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, precum și alt criteriu similar, parajuriști și promotori  locali. Beneficiarii indirecți sunt membrii de familie a persoanelor cu dizabilități și ONG-urile locale, autoritățile publice locale.

Pentru mai multe informații privind proiectul „Sprijinirea asistenței juridice primare accesibilă pentru persoane cu dizabilități din  regiunile Moldovei” puteți contacta directorul de proiect.

 

Contacte:

Marina Meșter

Tel/fax. +373 22 28 70 90

Mob. +373 69498598

E-mail.: marinamester.cajpd@gmail.com

Publicația a fost realizată cu finanțare din partea UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii. Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații aparține autorului, și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.