Rolul autorităților naționale în asigurarea protecției persoanelor intern strămutate (RU/ENG)Strămutarea persoanelor în limitele hotarelor țării lor reprezintă o preocupare în creștere pe întreg globul pământesc. Cele mai des întâlnite amenințări față de persoanele intern strămutate (în continuare PIS) sunt: atacurile directe și relele tratamente; pierderea proprietății; pericolul la care sunt supuse familiile; actele de discriminare, acces la servicii de asistență umanitară de primă necesitate provocările în domeniul accesului la serviciile de ocrotire a sănătății și alte servicii esențiale.

Articolul integral la acest subiect, cu titlul rolul autorităților naționale în asigurarea protecției persoanelor intern strămutate, îl puteți găsi în numărul 104 al Buletinului Informativ Promo-LEX.

The displacement of persons within the limits of their country’s borders is a growing concern at worldwide level. The most common threats to internally displaced persons (hereinafter IDP) are: direct attacks and ill-treatment; loss of property; danger for their families; discriminatory actions, challenges in accessing humanitarian assistance services of prime necessity, health care and other fundamental services.

See the full article about the role of national authorities in protecting the internally displaced persons in the Promo-LEX Newsletter no 104.

Перемещение лиц в границах своей страны вызывает растущее беспокойство на всем земном шаре. Наиболее распространенными угрозами для внутренне перемещенных лиц (далее ВПЛ) являются: прямые нападения и жестокое обращение; потеря собственности; опасность, с которой сталкиваются семьи; акты дискриминации, доступ к услугам гуманитарной помощи первой необходимости, проблемы в доступе к услугам здравоохранения и другим жизненно необходимым услугам.    

Статью о роли национальных властей в обеспечении защиты внутренне перемещенных лиц можно прочесть в Бюллутене Promo-LEX, № 104.