Apel al reprezentanților societății civile din Republica Moldova către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Doamna Catherine Ashton, privind situația din regiunea transnistreană                   Excelență,

Integrarea europeană  este înţeleasă în Republica Moldova ca premisa unei dezvoltări durabile, și implicit, de realizare a integrităţii teritoriale a țării. Cu regret, constatăm că activizarea dialogului Uniunea Europeană - Republica Moldova, cu perspectiva asocierii politice, integrării economice și liberalizării regimului de vize pentru cetățenii moldoveni, este însoțită de agravarea premeditată a situaţiei în raioanele de est ale țării în vederea obstrucționării acestui parcurs european.

Salutăm angajamentul Uniunii Europene și al Dumneavoastră personal, inclusiv prin Declaraţia privind aşa-numita lege a Transnistriei cu privire la frontieră, de a sprijini procesul de reglementare a conflictului transnistrean, în interesul și în beneficiul populației de pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată, ultimele evenimente din raioanele de est ale țării ne determină să solicităm sporirea eforturilor Uniunii Europene în implementarea cu succes a prevederilor cadrului de negocieri şi documentelor definitorii semnate de către Republica Moldova cu Comisia Europeană, inclusiv a Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, şi asistenţă diplomatică pentru buna pregătire de Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnus. În acest context, noi, reprezentanții societății civile, facem apel:

  • De a include în agenda reuniunii formatului ”5+2” de la Viena din luna iulie curent a chestiunilor legate de situația din Zona de Securitate și de a solicita părților garante și mediatorilor, în special Federației Ruse, să utilizeze toate mijloacele legal disponibile pentru stabilizarea situației.
  • De a cere Federației Ruse să nu consolideze în continuare contingentul de militari din cadrul Forțelor Mixte de Menținere a Păcii și să retragă etapizat militarii și tehnica din cadrul Grupului Operativ al Trupelor Ruse din Transnistria.
  • De a stimula consolidarea clasei politice și societății moldovenești în eforturile de a calma situația din regiunea transnistreană.
  • De a condiționa asistența oferită regiunii transnistrene cu abținerea administrației de la Tiraspol de la orice acțiuni unilaterale  care ar putea destabiliza situația.
  • De a extinde provizoriu mandatul misiunii EUBAM pentru asistenţa instituirii și bunei funcționări a celor șase puncte de control de pe Nistru şi completarea misiunii cu observatori civili pentru monitorizarea situației din Tighina și localitățile limitrofe, observatori care să constituie fundamentul unei noi Misiuni Internaționale Civile în Zona de Securitate.
  • De a stimula participarea societății civile la procesul de negocieri privind reglementarea pașnică și durabilă a conflictului transnistrean.

9 iulie 2013, Chișinău

Semnatari:

Asociaţia pentru Politică Externă, Chişinău

IDIS Viitorul, Chişinău

Asociaţia „Promo-LEX”, Chişinău

Asociația „Integritate”, Grigoriopol

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), Chişinău

Asociația „Mamele pentru Drepturile Omului”, Tiraspol

RCTV „Memoria”, Chişinău

Asociația Pedagogilor din Transnistria „LUMINA”, Grigoriopol

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Chişinău

Asociația „Promovarea Justiției Efective”, Tiraspol

Fundaţia Est-Europeană, Chişinău

Grupul de Inițiativă „Prosvet”, Dubăsari

Asociaţia Presei Independente (API), Chişinău

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Chişinău

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Chişinău

Transparency-International Moldova, Chişinău

Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație si Instruire din Moldova, Rezina

Asociaţia „Juriştii pentru Drepturile Omului”, Chişinău

Asociația „BIOS”, Chişinău

Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM), Chișinău

Institutul pentru Politici Publice (IPP), Chișinău

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Chișinău

Coaliția Nediscriminare, Chișinău

Centrul de Resurse "Tineri și Liberi", Chișinău

APSCF "AVE COPIII", Chișinău

Partnerships for Every Child , Chișinău

REC Moldova, Chișinău