Profesioniştii responsabili de protecţia copilului din raioanele Orhei şi Leova au participat la a treia etapă a stagiului de formare pentru echipele multidisciplinare

trainingstagiu2012_2În perioada 3-4 iulie (Orhei) şi 11–12 iulie (Leova) a fost desfăşurat al treilea training pentru membrii echipelor multidisciplinare, în cadrul căruia a fost prezentată Instrucţiunea privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului.

La instruire au participat cca. 50 de profesionişti responsabili de protecţia copilului (reprezentanţi ai Comisariatelor Raionale de Poliţie, Direcţiilor Generale de Învăţământ, Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Centrelor Medicilor de Familie, primari, directori educativi, asistenţi sociali comunitari, medici, inspectori de poliţie).

www.cnpac.org.mdÎn cadrul evenimentului a fost analizat contextul, stuctura şi rolul Instrucţiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului. Au fost abordate principiile de lucru cu copii abuzaţi şi analizate procedurileintersectoriale de bază: procedura de identificare, înregistrare şi evaluare iniţială a cazurilor suspecte de abuz; procedura de asigurare a măsurilor urgente de protecţie a copilului în cazul existenţei pericolului iminent pentru sănatatea acestuia şi procedura de evaluare complexă şi asistenţă în cazurile de abuz al copiilor.

Participanţii s-au implicat activ în discuţii, au manifestat interes deosebit pentru conţinutul instrucţiunii, regăsind în prevederi noţiuni şi situaţii   reale, menite să faciliteze munca zilnică şi cooperarea intersectorială. Specialiştii au conştientizat importanţa implementării în practică a acestui document, bazîndu-se pe interesul superior al copiilor abuzaţi.

www.cnpac.org.mdSesiunile au fost moderate de Valentina Priţcan, doctor în psihologie, conferenţiar universitar şi Rodica Coreţchi-Mocanu, coordonator programe CNPAC.

Beneficiarii stagiului au primit un set de instrumente, cum ar fi: Fişa de sesizare a cazului suspect de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, modele ale Registrului de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, Actului de luare forţată a copilului de la părinţi, Cererii privind solicitarea aplicării ordonanţei de protecţie a copilului victimă. Materiale au fost apreciate de participaţi şi considerate utile în cadrul intervenţiei multidisciplinare la cazurile de abuz faţă de copii.

Menţionăm că odată cu realizarea activităţii de formare s-a dat startul pilotării Instrucţiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului, în baza deciziilor Consiliului Raional Leova nr. 3.6 din 17 mai 2012 şi Consiliului Raional Orhei nr. 3/27 din 22 mai 2012, proces realizat în cadrul proiectului „Liber, puternic şi protejat – spre un sistem mai bun de protecţie a copilului în Moldova” de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) şi Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în parteneriat cu Consiliile Raionale Orhei şi Leova, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, cu suportul financiar al UNICEF Moldova şi Fundaţiei OAK.