Invest Moldova - Office Manager (Specialist Principal în Secția Management Instituțional)Denumirea şi sediul angajatorului: Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005. Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică.

Denumirea funcţiei vacante: Office Manager (Specialist Principal în Secția Management Instituțional).

Responsabilitățile de bază ale funcţiei, conform fişei postului:

 • Asigurarea funcționării optime a biroului, gestionarea spațiului, rechizitelor și echipamentelor.
 • Monitorizarea și executarea bugetului pentru cheltuielile de birou.
 • Asigurarea conformității: Menținerea documentației legale și a politicilor de birou actualizate.
 • Asigurarea fluxului eficient de informații între departamente și angajați.
 • Înregistrarea corespondenței in/out în sistemul de management a documentelor electronice.    
 • Supravegherea respectării termenelor stabilite pentru examinarea adresărilor.
 • Planificarea și facilitarea întâlnirilor, conferințelor sau altor evenimente de birou.
 • Acordare asistenței Directorului agenției (deplasări, agendă, etc.).

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.
 • Cunoașterea limbii engleze (nivel C1);
 • Abilități de planificare, organizare, coordonare, lucru cu informaţia, comunicare eficientă, aplanare a situaţiilor de conflict, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou;
 • Atitudini/comportamente: responsabilitate, receptivitate faţă de idei noi, obiectivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă etc.;
 • Cunoștința și expertiză de lucru în domeniul de resurse umane va prezenta un avantaj.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă.

Data-limită de depunere a documentelor: 8 februarie 2024, 17:00.

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. Sau fizică, prin depunerea dosarului la sediul Agenției, pe str. Eugen Doga, nr. 2. Dosarul sau e-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect denumirea funcției vacante la care aplică candidatul.

Date de contact: office@invest.gov.md sau +373 78 443 331.

Salariul minim de funcție: începând de la 15.000 MDL brut lunar salariu fix, plus bonus trimestrial.

https://invest.gov.md/ro/cards/office-manager-specialist-principal-n-sec-ia-management-institu-ional