Asociația Amici dei Bambini, Moldova angajează Coordonator/coordonatoare de echipă animatori socio-educativi 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul funcției:                  Coordonator/coordonatoare de echipă animatori socio-educativi

Desfășurarea activității: Chișinău cu deplasări în teritoriu

Proiect:                             „Răspuns Umanitar Integrat pentru Ucrainenii Afectați de Conflict și Cetățenii din Țările Terțe din Ucraina, Polonia, România și Moldova”

Beneficiar:                        Asociația Amici dei Bambini

Aranjamente de plată:    Contract cu sumă fixă (time-based)

Tipul contractului:          Contract individual cu program full-time (8 ore pe zi, 40 pe săptămână)

Cerințe specifice:             Nivelul de risc al funcției în relație cu beneficiarul 8/13 sau 61,5%

Durata contractului:       Perioada de angajare: decembrie 2023 – iunie 2024 (cu posibilitate de prelungire)

 1. Context:

Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și promovează dreptul fiecărui copil la familie, educație și timp liber.

Amici dei Bambini, Moldova implementează, în perioada septembrie 2023 - iunie 2024, proiectul „Ludobusul pentru Pace” care face parte dintr-un proiect mai amplu de „Răspuns Umanitar Integrat pentru Ucrainenii Afectați de Conflict și Cetățenii din Țările Terțe din Ucraina, Polonia, România și Moldova”, implementat de Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familie (APSCF). Proiectul este finanțat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei (AA) prin intermediul Diakonie Katastrophenhilfe (DKH).

În cadrul acestui proiect sunt implementate o serie de activități printre care și activități de educație nonformală organizate de echipa LUDOBUS care prevede angajarea unui Coordonator/Coordonarea a activității echipei de animatori socio-educativi și a activităților serviciului LUDOBUS la nivel local.

 1. Obiectivele proiectului și rezultate scontate:

Ludobusul este un serviciu inovativ, dezvoltat de Amici dei Bambini, Moldova începând cu anul 2008. Ludobusul reprezintă o bibliotecă mobilă de jocuri, care activează în baza unor programe specifice de animație. Cu ajutorul unei echipe de animatori socio-educativi și psihologi, Ludobusul creează momente unice de divertisment, învățare bazată pe joc, activități în aer liber și ateliere de creație pentru copii și programe de Sănătate Mintală și Suport Psiho-Social disponibile pentru copii, adolescenți, educatori, profesori, părinți și îngrijitori.

Toată activitatea va fi organizată în conformitate cu Politicile de Salvgardare, de Protecție a Copilului și Prevenire a Abuzului Sexual și a Hărțuirii precum și cu Regulamentul Intern al organizației, aprobate în cadrul A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini.

 1. Domeniul de activitate, atribuții și responsabilități:
 • Coordonarea activității echipei de animatori socio-educativi în vederea realizării activităților de animație socio-educativă din cadrul serviciului Ludobus;
 • Elaborarea, în colaborare cu echipa de animatori socio-educativi, a programelor de animație socio-educativă în cadrul proiectului;
 • Stabilirea, în colaborare instituțiile de învățământ partenere, a agendei vizitelor cu Ludobusul;
 • Planificarea, implementarea și evaluarea activităților de animație socio-educativă, organizate de echipa de animatori socio-educativi;
 • Oferirea suportului metodologic echipei de animatori în vederea dobândirii abilităților specifice de organizare a activităților de animație socio-educativă prin organizarea sesiunilor de instruire și oferirea demonstrațiilor practice;
 • Contribuirea la crearea condițiilor sigure de desfășurare a activităților de animație socio-educativă: planificarea și amenajarea spațiilor de joc (externe și interne) în instituțiile și comunitățile gazdă;
 • Coordonarea procesului de achiziții a materialelor didactice (articole de papetărie și birotică, jocuri de societate, etc) necesare pentru buna desfășurare a activităților de animație socio-educative din cadrul serviciului Ludobus;
 • Asigurarea evidenței copiilor beneficiari ai activităților de animație din cadrul serviciului Ludobus;
 • Promovează serviciul Ludobus în raport cu partenerii locali și serviciile media prezente în teritoriu;
 • Participarea la ședințele săptămânale de coordonare a proiectului în vederea asigurării reușitei activităților și rezultatelor programate în cadrul proiectului;
 • Raportarea lunară către coordonatorul de proiect a tuturor aspectelor cheie legate de realizarea obiectivelor și atingerea indicatorilor;
 • Participarea la elaborarea rapoartelor de proiect prin oferirea datelor obținute în cadrul activităților coordonate;
 • Alte roluri şi responsabilități la delegarea Coordonatorului de proiect.
 1. Abilități și experiență necesare:

Calificări academice:

 • Studii superioare în domeniul educației (ex: psihopedagogie, pedagogie, psihologie etc.);

Experiență profesională generală:

 • Minim 3 ani de experiență profesională în managementul proiectelor educaționale;
 • Experiență demonstrată în domeniul educațional, socio-educativ sau în gestionarea proiectelor sociale, cu un accent deosebit pe activități destinate copiilor și familiilor.

Experiență profesională specifică:

 • Cunoașterea limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
 1. Competențe:
 • Abilitatea de a coordona și motiva echipa de animatori socio-educativi în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
 • Experiență în delegarea responsabilităților și în asigurarea unei comunicări eficiente în cadrul echipei;
 • Experiență în negocierea și gestionarea colaborărilor cu diverse părți interesate pentru a sprijini implementarea cu succes a programelor socio-educative;
 • Disponibilitate imediată de angajare;
 • Abilități avansate de comunicare și relaționare interpersonală;
 • Abilități avansate de realizare a sarcinilor stabilite, de organizare eficientă a timpului și de respectare a termenilor limită;
 • Capacități avansate de organizare şi management al informațiilor, de elaborare, inclusiv redactare a documentelor și a programelor educaționale;
 • Capacitate de a lucra în echipă cât și individual;
 • Capacități de generare a soluțiilor;
 • Sensibilitate la problemele copiilor şi familiilor;
 • Responsabilitate, disciplină, corectitudine, dinamism, spirit de cooperare şi seriozitate;
 • Angajament pentru muncă flexibilă în timp (orientare spre realizarea obiectivelor);
 • Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;
 • Capacitatea de a identifica și de a rezolva eficient eventualele conflicte sau probleme în echipă;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente în teren (pe teritoriul RM);
 • Permis de conducere (categoria B) constituie un avantaj.
 1. Documente care trebuie incluse la depunerea aplicației de concurs:

Persoanele interesate trebuie să transmită următoarele documente/informații pentru a-și demonstra calificările:

 1. Scrisoarea de motivare: explicând corespunderea pentru sarcină, inclusiv experiența anterioară în proiecte similare, alte documente;
 2. CV cu minim 2 referințe profesionale specificate.
 1. Evaluarea:

Participanți vor fi evaluați pe baza metodologiei - Analiza cumulativă.

Atribuirea contractului se va face participantului a cărui ofertă a fost evaluată și determinată astfel:

a)  corespunzător/conform/acceptabil și

b) să obțină cel mai mare punctaj dintr-un set prestabilit de criterii tehnice specifice solicitării.

Doar candidații care obțin un minim de 110 de puncte vor fi invitați la interviu.

Criterii

Scor

Punctaj maxim acordat

Criterii de evaluare tehnice

Studii superioare în domeniul educației (ex: psihopedagogie, pedagogie, psihologie etc.)

Studii colegiale – 15 pct; Licență – 25 pct; Master/echivalent – 30 puncte;

30

Minim 3 ani de experiență profesională în managementul proiectelor educaționale

Nu - 0 pct,  

3 ani – 40 pct, 

Mai mult de 3 ani – pentru fiecare an adițional câte 5 pct până la maxim – 50 pct. 

50

Experiență demonstrată în domeniul educațional, socio-educativ sau în gestionarea proiectelor sociale, cu un accent deosebit pe activități destinate copiilor și familiilor

Nu - 0 pct,  

3 activități – 30 pct,  

mai mult de 3 sarcini – pentru fiecare proiect suplimentar 5 puncte până la maxim – 40 pct

40 

Cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Română și rusă – 10 pct pentru fiecare.

Engleza: 10 pct.

30

Criterii de evaluare interviu

• Abilitatea de a coordona și motiva echipa de animatori socio-educativi în vederea atingerii obiectivelor stabilite;

• Experiență în delegarea responsabilităților și în asigurarea unei comunicări eficiente în cadrul echipei;

• Experiență în negocierea și gestionarea colaborărilor cu diverse părți interesate pentru a sprijini implementarea cu succes a programelor socio-educative;

• Disponibilitate imediată de angajare;

• Abilități avansate de comunicare și relaționare interpersonală;

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

 Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%). 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%).

50

• Abilități avansate de realizare a sarcinilor stabilite, de organizare eficientă a timpului și de  respectare a termenilor limită;

• Capacități avansate de organizare şi management al informațiilor, de elaborare, inclusiv redactare a documentelor și a programelor educaționale;

• Capacitate de a lucra în echipă cât și individual;

• Capacități de generare a soluțiilor;

• Sensibilitate la problemele copiilor şi familiilor;

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

 Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%). 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%).

50 

• Responsabilitate, disciplină, corectitudine, dinamism, spirit de cooperare şi seriozitate;

• Angajament pentru muncă flexibilă în timp (orientare spre realizarea obiectivelor);

• Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;

• Disponibilitate pentru deplasări frecvente în teren (pe teritoriul RM);

• Capacitatea de a identifica și de a rezolva eficient eventualele conflicte sau probleme în echipă;

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

 Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%). 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%).

50

Punctaj tehnic maxim 

300 

 1. Alte aranjamente contractuale:

Relații conform organigramei:

Coordonatorul/coordonatoarea de echipă animatori socio-educativi se subordonează Coordonatorului de proiect şi colaborează cu alți membri ai echipei de proiect.

Coordonatorul/coordonatoarea de echipă animatori socio-educativi coordonează echipa de animatori socio-educativi din cadrul serviciului Ludobus.

Evaluarea activității:

Evaluarea se efectuează de către Coordonatorului de proiect în baza raportului lunar de activitate.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat, scrisoarea de motivare la adresa și 2 datele de contact a două persoane de referință, la adresa electronică: moldova.aibi@gmail.com, cu mențiunea “Angajare – Coordonator / coordonatoare de echipă animatori socio-educativi”, până la 29 noiembrie 2023.

Persoană de contact: Tatiana Lungu (cell. 069291115)

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.