Caritas Cehia în Moldova anunță concurs de selectare a unui expert (e) pentru dezvoltarea și coordonarea unui plan de sustenabilitate pentru serviciile medicale de îngrijire la domiciliuCaritas Cehia în Moldova anunță concurs pentru selectarea unui expert (e) oentru dezvoltarea și coordonarea unui plan de sustenabilitate pentru serviciile medicale de îngrijire la domiciliu

Termeni de referință

pentru selectarea unui expert care va dezvolta și coordona planul de sustenabilitate pentru serviciile de îngrijire medicală la domiciliu în Republica Moldova

Organizația

Caritas Cehia în Moldova

Tipul Contractului

Prestare servicii

Locație

mun. Chișinău

Termenul limită de aplicare

14 noiembrie 2023

Proiectul de referință

Consolidarea capacităților și sustenabilității financiare în sectorul social de îngrijire la domiciliu în Republica Moldova

Durata contractului

Noiembrie  2023

Zile de lucru

10 zile

Limba de lucru

Română

 

CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

Caritas Republica Cehă în Moldova (CCR MD) este o organizație non-profit care activează în Moldova din anul 2004. De-a lungul anilor CCR MD a implementat multiple proiecte de cooperare pentru dezvoltare în domeniul îngrijirilor la domiciliu și cel social, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE PROIECT

Caritas Cehia în Moldova implementează proiectul „Consolidarea capacităților și sustenabilității financiare în sectorul social de îngrijire la domiciliu în Moldova” în parteneriat cu AO Homecare și finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Unul dintre obiectivele proiectului constă în elaborarea și coordonarea unui plan de sustenabilitate pentru serviciile medicale de îngrijire la domiciliu. În acest context, se propune acordarea de sprijin Ministerului Sănătății pentru elaborarea unui set de directive menite să asigure sustenabilitatea financiară a serviciilor medicale la domiciliu, extinderea geografică echilibrată a acestor servicii și stabilirea unor măsuri clare pentru creșterea bugetului național destinat vizitelor medicale la domiciliu. Aceste directive vor fi elaborate în colaborare la nivel inter-ministerial și vor necesita aprobarea Ministerului Sănătății.

În acest scop, Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unui expert/ grup de experți.

SARCINI ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:

Sub îndrumarea managerului de proiect și a echipei de implementare, expertul/experta va îndeplini următoarele sarcini:

- Identificarea și dezvoltarea unui set de directive menite să asigure sustenabilitatea financiară  a serviciilor medicale de îngrijire la domiciliu, extinderea geografică echilibrată a serviciilor, precum și stabilirea unor pași clari privind creșterea budgetului național pentru vizitele medicale la domiciliu.

- Comunicarea în procesul de consultare cu reprezentanții Ministerului Sănătății, furnizori de servicii și organizații neguvernamentale pentru dezvoltarea planului de sustenabilitate pentru serviciile de îngrijire medicală la domiciliu.

- Asigurarea că planul elaborat este adaptat la contextul specific al Republicii Moldova.

- Asigurarea respectării termenelor și a calității lucrărilor efectuate.

- Raportarea periodică a progresului către managerul de proiect și echipa de implementare.

DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR ȘI PRODUSELE CE VOR FI FURNIZATE

Durata contractului pentru prestarea serviciilor menționate în acești termeni de referință este de 10 zile.

Produsele ce vor fi furnizate în perioada de implementare:

 

Activități

Livrabile

Termen

Efectuarea unei analize detaliate a situației actuale a sistemului de îngrijire medicală la domiciliu la nivel comunitar în Republica Moldova.

Un raport detaliat cu analiza situației actuale a sistemului de îngrijire la domiciliu la nivel comunitar.

1 zi lucrătoare

Participarea și implicarea în consultări cu părțile implicate în procesul de reformă, dar și actorii relevanți în sistemul de îngrijire la domiciliu la nivel comunitar.

Un raport care evidențiază procesul de consultare participativă și feedback-ul obținut de la părțile interesate.

3 zile lucrătoare

Dezvoltarea și coordonarea planului de sustenabilitate pentru serviciile de îngrijire medicală la domiciliu.

Raportul cu planul de sutenabilitate pentru servicii de îngrijire medicală la domiciliu și propus spre aprobare de către Ministerul Sănătății.

6 zile lucrătoare (prezentarea raportului nu mai târziu de 30 noiembrie)

 

 

 

CERINȚE DE CALIFICARE

 • Studii superioare complete în domeniul serviciilor medicale, administrării serviciilor de asistență medicală sau domenii conexe.
 • Experiență anterioară de lucru semnificativă în domeniul serviciilor medicale, cu cunoștințe solide despre funcționarea sistemului de medicină la domiciliu.
 • Cunoașterea avansată a sistemului național de asistență medicală din Republica Moldova, inclusiv cadrul legal și administrativ în domeniul serviciilor social-medicale și specificului reformei sistemului de asistență socială.
 • Abilități bune de comunicare

Criteriile de eligibilitate pentru angajare:

 • Corespunderea cu cerințele tehnice menționate în Termenii de Referință (ToR);
 • Disponibilitatea de a întreprinde consultanță în termenele specificate;
 • Lipsa conflictului de interese.

MODALITATEA DE APLICARE

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: mariana.novac@caritas.cz cu indicarea temei mesajului „Expert recomandări sustenabilitate financiară” în linia Subiect. Atașamentele trebuie denumite după cum urmează:

Numele_prenume_expert recomandări sustenabilitate financiară_CV

Numele_prenume_ expert recomandări sustenabilitate financiară_Oferta tehnică și financiară

 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • Oferta tehnică și financiară, va cuprinde costul per zi net în euro şi indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului;
 • CV-ul candidatului, cu indicarea experienței relevante deținute în domeniu.

Criteriile de selecție vor fi următoarele:

 • Preț oferit (25%)
 • Experiență și expertiză demonstrată (75%).

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 14 noiembrie 2023. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mailul menționat mai sus sau la telefonul 060076100.

In orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Caritas Cehia în Moldova poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Caritas Cehia.

 

Caritas Cehia în Moldova își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul  de  selectare  și  de  a  respinge  toate  ofertele  în  orice  moment  înainte  de  atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.