Fundația „Regina Pacis” anunță prelungirea concursului pentru selectarea unui asistent de proiectFundația Regina Pacis este o organizație cu caracter umanitar, care activează în Republica Moldova începând cu anul 2001 (www.reginapacis.org).

Misiunea Fundaţiei este de a crea un mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate.

Strategia organizațională definește, în prezent, patru direcții de activitate:

 1. Asistența copiilor în situație de risc cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani și integrarea socială a tinerilor aflați în dificultate;
 2. Implementarea programelor educaționale pentru copiii în situație de risc;
 3. Reintegrarea minorilor deținuți prin asigurarea accesului la instruirea profesională de calitate;
 4. Fundraising și ajutor social persoanelor în etate.

Obiectivele postului:

Sub coordonarea Directorului Fundatiei și coordonatorului de proiect, asistentul va fi responsabil de:

 • Asigurarea pregătirii logistice în cadrul activităţilor de proiect;
 • Respectarea tuturor procedurilor prevăzute în contractul de finanţare şi în desfăşurarea proiectului;
 • Participare la elaborarea ofertelor pentru a fi prezentate spre finanţare întru realizarea proiectului;
 • Elaborarea rapoartelor, pregătirea documentelor pentru ședințe;
 • Contribuția la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării activităţilor;
 • Păstrarea confidenţialității cu privire la desfăşurarea proiectelor;
 • Păstrarea în ordine a corespondenţei şi documentaţia proiectului;
 • Executarea altor însărcinări adiacente legate de implementarea proiectului, la cererea coordonatorului de proiect şi/sau Directorului Fundației.

Cerinţe:

 • Studii superioare de specialitate (drept, domeniul social sau alte studii relevante);
 • Experienţă de lucru în domeniu minim 3 ani;
 • Experienţa de lucru cu structurile de stat, organizaţiile internaţionale şi naţionale;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
 • Calităţi personale: Responsabilitate, perseverenţă, aptitudini de comunicare interpersonală eficiente;
 • Aptitudini de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer).

Locul de muncă: Chișinău

Dosarul candidatului va include:

 • CV în formatul Europass;
 • Scrisoarea de motivaţie;
 • Două referinţe de la serviciile anterioare.

Procesul de recrutare

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa chisinau@reginapacis.org, cu specificarea „Aplicare_asistent de proiect” pînă la data de 14.02.2023.

Telefon de contact: 022 23 55 11.

Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în baza dosarelor.