Fundația Regina Pacis a găzduit platforma de discuție a membrilor rețelei informale SVIS MoldovaFundația Regina Pacis a găzduit platforma de discuție a membrilor rețelei informale SVIS Moldova

Fundația Regina Pacis a găzduit, vineri, 27 octombrie 2023, ședința tradițională a membrilor rețelei SVIS Moldova, care s-au convocat pentru a discuta consolidarea serviciilor de integrare socio-profesională a grupurilor social vulnerabile ale populației, cu accent pe tinerii aflați în situații dificile de viață. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu AO Demos, în incinta Locuinței Asistate In Cammino.

Participanții, reprezentanții sectorului neguvernamental care oferă servicii de integrare socială și profesională pentru tineri de pe ambele maluri ale Nistrului, au discutat despre impactul educației non-formale asupra dezvoltării abilităților sociale și competențelor profesionale ale tinerilor și au inițiat, totodată, un dialog între mediu academic și reprezentații serviciilor sociale adresate tinerilor privind optimizarea pregătirii profesionale a viitorilor specialiști din sistemul de protecție.

În debutul ședinței, Ilie Zabica, directorul Fundației Regina Pacis, și Inga Platon, coordonatoarea Locuinței Asistate In Cammino, au salutat participanții și au prezentat serviciile și programele pentru copiii și tinerii aflați în dificultate și pentru cei refugiați din Ucraina, implementate de Fundație, metodele de lucru, dar și istorii de succes ale beneficiarilor.

Liliana Samcov director DEMOS consideră că „grație acestor evenimente reprezentanții ONG-urilor au posibilitate să-și împărtășească experiențele în vederea integrării tinerilor și să-și extindă conexiunile și oportunitățile de parteneriate pe segmentul dat”.

Transmit multă recunoștință și admirație față de organizații, dar mai ales față de oamenii care lucrează acolo, pentru că anume ei fac lucrurile să se miște și beneficiarii să simtă și să trăiască siguranța, grija și iubirea. Puterea noastră crește semnificativ când există colaborare” a menționat în discuții, Victoria Chicu, psiholog, coordonator de programe la REthink Center.

Prezentă la eveniment,  reprezentanta Catedrei Asistență Socială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, dr. conf. univ. Emilia Lapoșen, s-a arătat deschisă pentru cooperare în contextul facilitării stagiilor de practică  pentru studenți din domeniul protecției sociale.

Rețeaua „SVIS Moldova” este o platformă de comunicare informală și schimb de experiență între specialiștii din serviciile sociale alternative pentru tineri, care extinde oportunitățile și deschide perspective.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ce susține activitatea Locuinței Asistate In Cammino, finanțat de Asociația RENOVABIS din Germania, cu scopul de a spori capacitatea tinerilor de a avea acces la drepturi şi șanse egale pentru a fi reintegrați.