Tema Europei în rîndul tinerilor din Republica Moldova

Distribuie prietenilor:


Dionis_CenusaUniunea Europeană este una dintre priorităţile majore ale ţării noastre. O mare parte din cetăţeni văd în această comunitate o ieşire din impasul în care se află Republica Moldova.  Dar ce cunosc aceştia despre UE şi ce acţiuni se interprind pentru a facilita dialogul moldo-european, aflaţi în interviul  cu Dionis Cenuşă, comentator politic, redactor – şef la portalul www.Europa.md în perioada 2009-decembrie 2011

 

 

 

Domnule Dionis Cenuşă, în calitatea dvs. de  fost redactor-şef al site-ului europa.md, cum credeţi, populaţia ţării noastre este suficient de informată despre domeniul UE?

În perioada cînd unicul portal pe tematică europeană din R. Moldova era în gestiunea mea, am observat că internauţii autohtoni sunt foarte puţin interesaţi de subiectele europene. Cu toate acestea, informaţia despre realităţile europene este disponibilă şi poate fi digerată de oricine indiferent de aptitudini şi profunzimea interesului pentru acest domeniu. Prin urmare, între avalanşa de informaţie disponibilă şi interesul redus pentru aceasta se situează povara realităţii autohtone, care distrage atenţia lor de la problemele vecinătăţii europene.

Care sunt legăturile, colaborările tinerilor din RM cu tot ce înseamnă Uniunea Europeană, şi asta mă refer la nivel de schimb de tineri, de seminare, burse ?

Există o serie de programe pentru tineri, dar cred că se lucrează foarte puţin cu componenta informaţională. Or, tinerii nu pot afla despre toate oportunităţile existente. În acest sens, atât Europa.md, dar şi alte pagini au încercat să furnizeze informaţia, dar este nevoie de o mai mare coagulare a eforturilor.

Ce impedimente au aceştia cînd vor să aplice la diverse competiţii, burse ce provin din comunitatea europeană?

Cred că principalul obstacol este obţinerea prea tîrzie a informaţiei şi problemele legate de încadrarea în termeni. De asemenea un impediment serios este necunoaştere limbilor de circulaţie europeană. Anumite dificultăţi pot interveni şi la încercarea de a îndeplini condiţiile pentru aplicare la aflarea cu întîrziere despre termenii limită. Un alt lucru ce poate cauza probleme este necesitatea unor recomandări, care sunt rar disponibile atunci când tînărul are puţină experienţă, inclusiv în domeniul tineretului sau voluntariatului.

Povesteşte-ne te rog depsre Bursele JTI, unde au posibilitatea şi tinerii jurnalişti din ţara noastră să aplice.

Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti este un program de încurajare şi facilitare a pregătirii profesionale şi se adresează jurnaliştilor care doresc să capete o expertiză profesională în problematica europeană. Scopul e să-i ajute pe participanţi să aprofundeze înţelegerea tematicilor legate de UE, cadrul de reglementare, funcţionarea instituţiilor, relaţionarea între statele membre, precum şi maniera în care este abordată problematica europeană de către mass-media occidentale. Bursa JTI este o modalitate unică de a descoperi Europa alături de tineri jurnalişti din România, sub tutela unor personalităţi notorii din domeniu din ţara vecină. Unicul mic neajuns al bursei este că se referă exclusiv la experienţa europeană a României şi lasă sub un con de umbră evoluţia aspiraţiilor europene în Republica Moldova. În orice caz alături de experţii români pot fi abordate şi subiecte specifice despre vecinătatea europeană.

Ce proiecte de tineret implementează UE în Republica Moldova, şi dacă sunt asemenea proiecte?

Proiecte europene legate de activitatea tinerilor este “Clubul European”, o iniţiativă a Delegaţiei UE în R.Moldova. Anume asemenea proiecte sunt orientate pe aspectul cognitiv al interacţionării cu informaţia despre Europa. Mai mult decât atât, Cluburile Europene sunt destinate pentru regiuni şi poate contribui la o cunoaştere mai bună a domeniului în rândul tinerilor cu acces mai limitat la sursele de informaţie aparent accesibile pentru toţi. Dar proiecte de acest gen trebuie să fie răspândite, astfel, ca să devină sustenabile indiferent de finanţarea europeană, deoarece permit aprofundarea cunoştinţelor tinerilor, dar şi a aptitudinilor de comunicare şi gîndire critică.

Ce reprezintă Forumul Tinerilor Europeni, pentru ţara noastră?

Din păcate Forumul este în continuare o iniţiativă care îşi propune valorificarea potenţialului intelectual al tinerilor din R.Moldova. De ce spun că este doar o iniţiativă, pentru că nu a găsit răspunsul necesar din partea publicului studios. În continuare însă cred că există necesitatea de a încuraja tinerii să fie mai activi şi să se implice în proiectele oferite spre îmbunătăţirea calităţilor lor.

 

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet