Susținerea societății civile și clădirea încrederii pe ambele maluri ale NistruluiVictor Munteanu: „important este că încercăm să oferim oamenilor o şansă de a avea acces la servicii economice şi sociale mai bune.“


Şcoli de business în regiunea transnistreană – una dintre iniţiativele europeane menite să consolideze încrederea dintre Republica Moldova şi regiunea ei transnistreană. Dar în ce măsură, totuşi, oamenii de afaceri pot reface ceea ce au desfăcut odată politicienii? Vom discuta în această dimineaţă cu dl Victor Munteanu, coordonatorul proiectului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi realizat de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare
.

Europa Liberă: Domnule Munteanu, o nouă şcoală de business deschisă recent la Tighina/Bender, pe lângă altele două – la Tiraspol şi Râbniţa. Instituţii create în cadrul unui proiect care are în vedere, la finalul unor acţiuni tehnice, să contribuie şi la sporirea încrederii dintre parteneri de negocieri purtate pentru soluţionarea conflictului transnistrean... Vom vorbi în continuare şi despre modul în care, într-un conflict, asemenea acţiuni generează încredere şi comunicare fără prejudecţi... Mai întâi însă, ce aţi explica în primul rând sau aţi scoate în evidenţă în legătură cu acest proiect?


Victor Munteanu: În legătură cu acest proiect aş scoate în evidenţă în primul rînd că prea mult ne concentrăm asupra problemelor politice, vorbim prea mult desptre negocieri, întâlniri la nivel înalt, în consilii de securitate, discuţii diplomatice. Uităm o chestiune fundamentală, existenţa unei încrederi între simpla populaţie de pe ambele maluri ale Nistrului. Şi atunci când vom ajunge la o posibilă soluţie politică, am fi noi gata să reintegrăm ţara, ar fi oamenii pe ambele maluri ale Nistrului gata să comunice, să facă schimb de idee şi să încerce să trăiască împreună într-un stat reunit?

De aceea, eu cred că este foarte importat de a promova încrederea între grupuri de populaţie de pe ambele maluri ale Nistrului prin diferite metode. Şi deschiderea acestor şcoli de business este doar o picătură în ceea ce încercăm să facem. E un program atotcuprinzător ce include un program de susţinere a societăţii civile, încercăm să restabilim infrastructura socială de pe ambele maluri ale Nistrului, concentrîndu-ne în special asupra zonei de securitate, sunt proiecte de protecţie a mediului, sunt proiectele de protecţie a sănătăţii, sunt proiecte de protecţie socială pe ambele maluri ale Nistrului...

Europa Liberă: În general se consideră că încrederea este cheia succesului în afaceri. Iată că se doreşte ca şi afacerile să fie cheia încrederii sau, mă rog, a restabilirii încrederii între comunităţi aflate în conflict... Acastă filosofie, să spunem aşa, este împărtăşită în egală măsură în mediul de afaceri transnistrean şi în cel din restul ţării?

Victor Munteanu
: Alexandru a menţionat la începutul emisiunii încă o şcoală deschisă. Vreau să zic că nimic nu a mai fost deschis în regiunea transnistreană. Facem primii paşi. Ceea ce s-a deschis la Bender şi la Tiraspol sunt primele instituţii de acest gen care vor oferi educaţie de afaceri şi cred că vor spori încrederea oamenilor în forţele proprii şi ceea ce este important că prin crearea acestor instituţii vom încerca să restabilim legăturile între mediile de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului. Acesta şi este unul dintre scopurile noastre şi cred că va contribui.

Europa Liberă: Păcate jurnaliştilor, probabil, pentru că ne-am bazat afirmaţiile în legătură cu trei şcoli de business deschise în cadrul acestui proiect pe nişte ştiri de presă, dar probabil că lumea a alergat un pic înaintea locomotivei, ar urma abia să fie constituite aceste şcioli. Este limpede, că încrederea şi posibilităţile de comunicare şi cooperare sunt mai bine văzute din fotoliul unui om de afaceri, decât din turela unui tanc, de exemplu. Totuşi, de ce ar fi de crezut că, de exemplu, o comunitate transnistreană a oamenilor de afaceri mai instruită ar deveni mai favorabilă unei reunificări a Republicii Moldova?

Victor Munteanu: O comunitate de afaceri în regiunea transnistreană mai instruită va şti şi va înţelege cum să utilizeze, de exemplu, noile favorizări de comerţ din partea UE şi vor încerca şi vor dori să-şi comercializeze produsele lor mai mult în piaţa europeană, iar pentru aceasta nu vor avea decât să lucreze cu colegii de la Chişinău şi cu grupurile de oameni de afaceri din R. Moldova. Aceasta este inevitabil în cazul în care vor dori să-şi dezvolte afacerile.

Europa Liberă: Deci, dv. susţineţi de fapt că aveţi impresia sau chiar certitudinea că oamenii de afaceri transnistreni, cu care bănuiesc că aţi vorbit, cu destui dintre ei, conştientizează faptul că succesul economic şi un mediu de afaceri civilizat, deschis posibilităţilor europene trece prin Chişinău sau, altfel spus, printr-o ţară unită şi stabilă, ci nu prin una slăbită de tendinţe separatiste?

Victor Munteanu
: Nu aş merge atât de departe în analiza mea, dar ceea ce este important este că încercăm să oferim oamenilor o şansă de a avea acces la servicii economice şi sociale mai bune şi în acest sens inevitabil va contribui la scopul general. Acum doar ţinem să oferim oamenilor şansă să-şi realizeze visul. Fiindcă ne concentrăm foarte mult asupra malulului drept uitând că pe malul stâng, la fel, avem oameni cu care trebuie să lucrăm şi tot şirul cela de programe care sunt lansate pe malul drept oarecum ocolesc malul stâng. Or, vorbim permanent despre o ţară întreagă vorbim că şi malul stîng ar fi al R. Moldova, nu?

Europa Liberă: Da, bineînţeles, oricum totuşi cred că am înțeles destul de bine de la dv. că credeţi că businessul dacă nu va salva integritatea teriotrială a R. Moldova, cel puţin va pava oarecum drumul spre ea.


Victor Munteanu
: Businessul, după cum arată tendinţele de globalizare din lume, nu recunoaşte frontiere iluzorii sau realiste, sau existente. De aia cred că da, businessul ar fi un promotor şi un grup de interese care ar putea foarte mult ajuta la identificarea unei soluţii pentru problema transnistreană.

Europa Liberă: Există sceptici sau persoane cu atitudini mai radicale care pot crede şi susţine că asemenea proiecte n-ar contribui decât la întărirea muşchilor unei regiuni pe care politicienii din respectiva regiune îi va folosi pentru a se îndepărta şi mai mult de ideea reintegrării...


Victor Munteanu: Sunt adeptul opiniei că trebuie să angajăm populaţia de pe malul stînd într-un proces comun. Sunt departe de părerea că izolînd oamenii ce trăiesc pe malul stîng vom avea de câştigat. Prin izolare vom genera doar frustrare şi lipsă de încredere în viitor. Or, de a avea de a face cu un partener frustrat şi lipsit de încredere în viitor este chiar dificil.

Europa Liberă: Dv. v-aţi referit în repetate rînduri la restabilirea încrederii între cetăţenii simpli, dintre diferite grupuri ale societăţii. Credeţi că aici e problema şi nu în grupurile mai mult sau mai puţin mari de politicieni?

Victor Munteanu: Sigur că avem o problemă politică serioasă. Dar în timp ce specialiştii ce trebuie să se ocupe de problemele politice se ocupă şi încearcă să le rezolve, vedem că se ocupă de ele de 20 de ani, noi încercăm să lucrăm la alt nivel, la nivel de populaţie, să facem ceea ce nu s-a făcut pînă acum şi să contribuim împreună cu politicienii la un scop comun, să încercăm să găsim o soluţie pentru această problemă.

Europa Liberă: Şi dv. aţi observat şi puteți confirma dacă nu entuziasmul, cel puţin preocuparea şi interesul accentuat al oamenilor de acolo faţă de aceste cursuri, faţă de aceste forme de a apropia cele două maluri?

Victor Munteanu: O să fiu foarte sincer, şi colegii cu care ne-am deplasat săptămâna trecută la deschiderea acestor şcoli vor confirma acest fapt, am observat o sete mare faţă de aceste proiecte şi aceste deschideri. Să vă zic că în momentul în care s-a organizat concursul pentru puţinele locuri care erau în primele grupuri de studenţi pentru aceste şcoli de business, lumea nu încăpea în aceste săli de studiu. Şi aceasta ne dă o încredere în viitor în ceea ce ţine de dezvoltarea acestei idei şi creşterea acestor şcoli de business în Transnistria.

Europa Liberă: Autorităţile transnistrene au proclamat armonizarea legislaţiei regiunii, inclusiv cea care vizează business-ul cu cea a Federaţiei Ruse, Republica Moldova este în proces de ajustare la legislaţia europeană? Acest lucru poate ridica probleme de comunicare?

Victor Munteanu: Nu cred, deoarece, oricare ar fi legislaţia la moment, există o tendinţă de sincronizare şi oarecum orientare spre aceleaşi idealuri şi spre aceleaşi metode de lucru. De aceea nu aş vedea la moment problema neconcordanţei legislative drept una primordială. Eu aş zice că trebuie să ne concentrăm asupra unor probleme simple, realizabile, după care să ajungem la soluţionarea unor probleme complicate pe care le-aţi menţionat mai devreme.

Europa Liberă: Domnule Munteanu, vă mulţumim mult că aţi fost cu noi în această dimineaţă.

http://www.europalibera.org

telegram