Toamna se numără bobocii: 635 tineri din 30 comunități rurale absolvenți ai Academiei Tinerilor Activiști organizată de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi)Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) anunță despre finalizarea Academiei Tinerilor Activiști, organizată în 30 comunități rurale care beneficiază de serviciile programului de Împuternicire a Tinerilor din Mediul Rural (YEP). Scopul principal al Academiei a fost de a mobiliza grupuri de tineri din mediul rural al RM și a-i instrui în materie de activism civic comunitar având drept rezultat echiparea tinerilor pentru o mai activă implicare în soluționarea problemelor locale.

Sesiunile Academiei au demarat în luna iunie 2020 și s-au finalizat în octombrie 2020. În total au fost organizate 240 training-uri pentru 635 de tineri ce reprezintă 30 grupuri de inițiativă din 30 de comunități rurale.

În procesul de instruire și mobilizare au fost antrenate 15 ONG-ri partenere care au acționat pe rol de facilitatori locali. Facilitatorii locali au folosit drept material de suport o Curriculă special elaborată de experții iRi și GLCAP (SUA) în baza unui material elaborat de Universitatea Stanford, SUA.

Pe lângă sesiunile tematice, au fost organizate și exerciții practice pentru a fortifica cunoștințele tinerilor în domenii precum, colectarea de fonduri, mobilizare comunitară și instrumente de dezvoltare comunitară. Pentru aceasta tinerii au beneficiat de un mini-grant din partea iRi.

„La sesiunile Academiei pentru prima dată am putut să-mi expun părerea, să fiu ascultată să discut cu colegii, să alegem soluții”. – Valeria Goriu, s. Balanul Nou, rn. Râșcani.

În cadrul primelor sesiuni tinerii au învățat cum să comunice eficient în grup, să ia decizii în echipă și să vorbească în public cu factori de decizie. La fel tinerii au exersat împreună cu alți tineri din comunitate cum să lucreze împreună și să creeze relații de încredere cu diverși factori de interes. Cele 30 grupuri de inițiativă au studiat subiecte privind resursele comunității și identificarea corectă a problemelor. În cadrul exercițiului practic, tinerii au reușit să colecteze fonduri pentru activități comunitare de la APL, antreprenori locali și rezidenți.

Pe parcursul sesiunilor organizate în perioada estivală (sesiunile aplicative) mentorii locali au învățat tinerii despre procesul de dezvoltare a unei viziuni comunitare pentru tineri. Grupul de inițiativă din 30 de comunități beneficiare au chestionat 50 de tineri din fiecare comunitate în scopul identificării problemelor și necesităților tinerilor din comunitatea lor. În total, au fost intervievați 1500 de tineri. În urma unei analize a chestionarelor, grupurile de inițiativă au invitat reprezentanți APL, reprezentanți ai instituțiilor publice, tineri și săteni interesați să contribuie la elaborarea unei viziuni proprii pentru dezvoltarea sectorului de tineret la ei în localitate.

„Astfel de training-ri sunt extrem de binevenite în mediul rural, deoarece tinerii necesită mai multă atenție, implicare și dezvoltare”. – Tamara Pascaru, s. Alexăndreni, rn. Sângerei.

Academia tinerilor activiști le-a oferit tinerilor oportunitatea să pună în practică abilitățile dezvoltate în cadrul training-urilor. Astfel, până la această oră tinerii au organizat un număr de 75 inițiative comunitare în care au implicat 820 tineri în diverse activități de interes comunitar cum ar fi sădirea copacilor, salubrizarea parcurilor comunitare, amenajarea terenurilor de joacă, instalarea băncilor pentru zone de odihnă, spațiu de jocuri în echipă, colectarea de fonduri pentru cauze nobile, chestionarea comunității etc.

Rezultatele evaluării pre și post Academiei au arătat că tinerii și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile în materie de mobilizare comunitară cu cca 90%. De aici rezultă încă o dată necesitatea creării unui mediu cu oportunități pentru tineri unde să se dezvolte și să se integreze în societate. Această oportunitate tinerii o vor avea prin fructificarea unei noi runde de mini-granturi oferite de iRi în cadrul acestui program de împuternicire.

„Academia tinerilor activiști a coagulat grupurile de inițiativă din cele 30 comunități beneficiare, i-a învățat să lucreze ca echipă și cel mai important tinerii au creat parteneriate cu APL. Ne bucurăm mult de entuziasmul tinerilor, de dorința de a promova activismul civic și de a rezolva problemele tinerilor în comunitatea lor”. – Lilia Sula, coordonator de program, iRi.

„Academia tinerilor activiști a avut un impact crucial asupra dezvoltării capacităților tinerilor noștri. Academia în felul cum a fost gândită și realizată a ajutat peste 600 tineri din RM să se mobilizeze și să animeze un interes pentru comunitatea de baștină”. – Tatiana Costev-Coșuleanu, co-director executiv, iRi.

Activitatea este parte a programului „Împuternicirea tinerilor din mediul rural (YEP)”, implementat de către Institutul pentru Inițiative Rurale în Moldova (iRi) în parteneriat cu Great Lakes Community Action Partnership (GLCAP), Ohio, SUA cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.