„Vorbim despre Moldova Rurală” – o platformă pentru a discuta soluții pentru dezvoltarea rurală în Republica Moldovan 227 1

La 15 decembrie 2021, Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) a dat start primei sesiuni din cadrul platformei de discuții „Vorbim despre Moldova Rurală”. Platforma este un cadru informal ce oferă spațiu de dialog și facilitare între persoane și instituții interesate în subiectul dezvoltării rurale reformate în Moldova.

În cadrul evenimentului au participat reprezentanți de la mai multe instituții de stat: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – dna. Galina Petrachi, AIPA-Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură – dna. Diana Coșalîc, ODIMM – dl. Boris Dabija, USAID Moldova – dna. Diana Cazacu, CALM – dl. Octavii Ivanov, dar și reprezentanți ai societății civile și aleși locali din 10 raioane a RM.

„Ne dorim ca platforma dată să unească instituții și factori interesați în dezvoltarea rurală. Noi, iRi, împreună cu un număr de 10 ONG-uri partenere din mediul rural am pornit deja o serie de discuții în jurul dezvoltării rurale reformate. Ne propunem să contibuim la formarea unei percepții mai corecte și țintite privind dezvoltarea rurală în Moldova.” – Tatiana Costev-Coșuleanu, director executiv, Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi).

„Într-adevăr, politica de dezvoltare rurală este percepută mai mult prin prisma agriculturii, ceea ce nu este corect, de aceea suntem în proces de elaborare a strategii de dezvoltare în agricutură și mediul rural în urma căreia vom elabora un program de dezvoltare rurală care va include acțiuni concrete pe perioada 2023-2027, iar astfel de discutii sunt importante pentru a identifica necesitățile din partea părților interesate.” – Galina Petrachi, șef secția politici și programe de dezvoltare rurală, Ministerul Agricuturii și Industriei Alimentare.

„Din 2020, când AIPA a demarat procesul de implementare a politicii de dezvoltare rurală, anume politica de îmbunătățire a nivelului de trai și muncă în mediul rural, s-a observat un interes foarte sporit din partea autorităților locale de nivelul I pentru a fi beneficiari potențiali de subvenții. Autoritatea administrației publice centrale, responsabilă de politica dezvoltării rurale este mereu în identificare de noi surse pentru a dezvolta localitățile rurale iar noi ca insituție îi vom susține, deoarece dezvoltarea rurală duce la îmbunătățirea nivelului de trai a întregii populații.” – Diana Coșalîc, director adjunct, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

Experții din societatea civilă dul Ruslan Stânga, Valeriu Prohnițchi și Octavii Ivanov și-au împărtășit opiniile pe marginea acestui subiect.

Ruslan Stânga a prezentat participanților paltformei studiile iRi de ultimă oră și contextul mai larg ce impune o schimbare de paradigmă în domeniul dezvoltării rurale în RM:

„Scopul acestor sesiuni este de a avansa agenda care noi am propus-o împreună cu Dvs, de a discuta despre dezvoltarea rurală, de a face un pas înainte, de a schimba modul de percepere a dezvoltării rurale în Republica Moldova. Credem că noțiunea conceptului de dezvoltare rurală nu este pe deplin valorificată. Ne dorim ca dezvoltarea în Republica Moldova să fie Dezvoltare și Rurală – nu doar agrară”, a menționat Ruslan Stânga în discursul său.

n 227 2

Expertul în economie, dul Valeriu Prohnitchi, a făcut o prezentare de ansamblu asupra unor inadvertențe privind politica de dezvoltare rurală din RM și a oferit o serie de recomandări ce presupun tranziția de la abordarea clasică sectorială construită pe verticală spre o abordare inter-sectorială bazată pe orizontală:

„Noi avem nevoie ca politica de dezvoltare rurală să fie reflectată orizontal în toate politicile sectoriale. De fapt, politica de dezvoltare rurală ca și politica de dezvoltare regională nu este nimic altceva decât o reflecție geografică a politicilor sectoriale. Ele trebuie adaptate la particularițătile mediului rural versul la particularitățile mediului urban.” – Valeriu Prohnițchi, economist.

Pe de altă parte dul Octavii Ivanov (CALM) a vorbit despre importanța de a ajusta politicile de dezvoltare rurală la realitățile de ultimă oră:

„Aș vrea să menționez câteva tendințe actuale în dezvoltarea rurală la nivel local și foarte importante la moment: (1) dezvoltarea noilor tehnologii, (2) concetrarea resurselor datorită performanței în agricultură, (3) încurajarea autorităților locale de a invita cetățenii să participe în procesul de dezvoltare a localității, (4) oferirea de servicii publice cetățenilor.” – Octavii Ivanov, expert în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).

Următoarea sesiune de discuții din cadrul platformei va fi organizată în luna Februarie 2022. La discuții vor fi invitați specialiști/practicieni din domeniul dezvoltării rurale din Italia, SUA, România.

Persoanele interesate de a se alătura platformei sunt rugate să contacteze echipa iRi: office@iri.md. Pentru mai multă info despre acest proiect accesați aici.

Activitatea este parte a proiectului „ReGândește Moldova Rurală”, implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și 10 parteneri locali cu sprijinul Ambasadei SUA în Republica Moldova.