Dezvoltarea rurală în acțiune: experiența României și SUAn 230 1

Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) a facilitat o nouă rundă de discuții și schimb de idei despre dezvoltarea rurală în cadrul platformei „Talk Rural Development in Moldova Platform” (Vorbim despre Moldova Rurală).

Discuția în format online a oferit spațiu de dialog și schimb de perspective între instituții și specialiști/practicieni din domeniul dezvoltării rurale din Republica Moldova, România și SUA. În cadrul sesiunii au fost abordate subiecte ce țin de politicile de dezvoltare rurală în aceste țări, precum și exemple practice ce pot fi preluate și adaptate la specificul țării noastre în scopul avansării agendei de dezvoltare rurală în RM.

„Prin aceste discuții ne dorim să reorientăm narativul despre dezvoltarea rurală nu doar în albia dezvoltării agrare, dar și în jurul dezideratului de îmbunătățire a calității vieții oamenilor de la sate si creșterea oportunităților pentru ei. Având în vedere specificul foarte rural al Republicii Moldova, politica de dezvoltare a agriculturii trebuie recalibrată urgent în vederea includerii acestui deziderat.” – Ruslan Stânga, expert politici publice, fondator iRi.

„Este foarte important să dezvoltăm activități non-agricole în zonele rurale. Oamenii din mediul rural își doresc să aibă un serviciu în comunitate, dar pentru aceasta este nevoie de crearea locurilor de muncă prin crearea întreprinderilor mici. La fel, dezvoltarea serviciilor, infrastructurii și diferitor atractivități vor contribui la îmbunătățirea calității vieții oamenilor în sat.” – Galina Petrachi, șef secția politici și programe de dezvoltare rurală, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Republica Moldova.

Gabriela Matei, șef Birou Evaluare SCE, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, a vorbit despre Programul Național de Dezvoltare Rurală în România 2014-2020 și 2021-2022, bazele elaborării, măsurile de informare, resursele financiare, dezvoltarea serviciilor agricole și neagricole, provocări și lecții învățate:

„Programul Național de Dezvoltare Rurală în România are drept obiective restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole, gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale. Măsura de sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale a înregistrat cel mai mare grad de accesare (323,1%).”

„Consider că primul lucrul pe care trebuie să-l facem în zonele rurale este să facem ca comunitățile locale să fie plăcute, agreabile de trăit. Asta înseamnă să avem servicii bune, școli, activități captivante și diverse precum și servicii medicale accesibile. Din experiența mea eu am înțeles că dezvoltarea rurală este un proces de durată. Trebuie de început cu propria persoană, să te dezvolți tu însuți și apoi să dezvolți alți oameni sau cel puțin să îi asiști să fie parte a soluțiilor. Următorul pas ar fi dezvoltarea liderismului, dezvoltarea instituțiilor locale, care împreună duc la dezvoltarea comunitară. Dacă aceste aspecte vor fi bine puse la punct, ele vor contribui nemijlocit la dezvoltarea economică a comunității, dar cel mai important este să nu vă fie frică de eșec.” – Deb Martin, specialist în dezvoltare rurală, Great Lakes Community Action Partnership, Toledo, Ohio, SUA.

Discuția a încurajat o interacțiune facilitată cu întrebări răspunsuri între cei 29 participanți (APL I și II, specialiști în domeniul dezvoltării rurale, reprezentanți ONG, antreprenori, persoane interesate, etc) care a trezit interes de colaborare și schimb de experiență între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România.

n 230 2

„Exemplele altor state arată că la baza dezvoltării rurale stă spiritul antreprenorial și colaborarea între parteneri. Competiția este un lucru, dar colaborarea între parteneri este cu totul altceva. Comunitățile rurale din Moldova sunt o comoară nevalorificată la maxim: cultural, economic. Așadar, atașarea omului de comunitate poate genera un plus valoare extraordinar”, a concluzionat Ruslan Stânga pe final de eveniment.

Ne bucurăm că astfel de discuții trezesc curiozitatea diferitor factori de interes în scopul avansării domeniului de dezvoltare rurală în Republica Moldova.

iRi continuă seria de discuții pe marginea acestui subiect și următoarea sesiune este preconizată pentru luna aprilie.

Activitatea este parte a proiectului „ReGândește Moldova Rurală”, implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și 10 parteneri locali cu sprijinul Ambasadei SUA în Republica Moldova.