De la un capăt la celălalt al țării evenimente marca „Vorbim despre Moldova Rurală”n 228

În perioada septembrie 2021 – ianuarie 2022, Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) a demarat o campanie de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanța actualizării conceptului de dezvoltare rurală din Republica Moldova.

După o serie de instruiri și discuții la nivel de experți, iRi împreună cu cele 10 ONG-ri partenere, au organizat discuții și evenimente cu diverși factori de interes în 10 raioane ale țării.

În cadrul evenimentelor, participanții la discuții s-au familiarizat cu realitățile dezvoltării rurale din RM și au pus în discuție necesitatea de re-gândire a conceptului de dezvoltare rurală în Republica Moldova:

„Termenul de dezvoltare rurală face trimitere la schimbarea gândirii cetățenilor și anume de a vedea localitățile rurale nu doar ca un loc de creștere a grânelor, dar să privească satul din mai multe perspective, deoarece fiecare sat are locuri pitorești, resurse și istorii frumoase, deaceea «să luptăm» ca satele noastre să prindă viață, dar pentru aceasta trebuie ca fiecare cetățean să se implice.” – Mariana Hanganu, reprezentant consiliul raional Rîșcani.

Urmare a acestor discuții, peste 160 factori de interes locali (primari, vice-primari, specialiști în atragerea de fonduri, directori de școală, directori Casă de Cultură, bibliotecari, agricultori, agenți economici, consilieri raionali și locali, reprezentanți ONG, etc.) au agreat necesitatea de a pune în centrul politicilor de dezvoltare rurală satul moldovenesc și cetățeanul de la sat dar nu numai produsul agricol și programul de stat – așa cum sugerează și studiile de ultimă oră realizate de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi).

Participanții la activitățile raionale au avut și un exercițiu practic unde au identificat principalele provocări/obstacole în dezvoltarea rurală la ei în regiune și au venit cu propuneri pentru factorii de decizie de nivel național. Dintre provocările cele mai des menționate au fost: migrația populației de la sate spre oraș sau peste hotare, resurse bugetare limitate pentru a contracara acest fenomen și efectele conexe, nivelul scăzut de informare a cetățenilor despre oportunitățile existente, schimbarea des a guvernelor/guvernanților – prin urmare incertitudine, lipsa cadrelor specializate etc. În lumina acestor provocări, participanții au venit și cu idei de soluții:

„Organizarea programelor de calificare și formare profesională bazate pe politici de dezvoltare rurală ar educa populația în acest sector.” – Aliona Cojocaru, primar Gura Căinarului, rn. Florești.

„Mobilizarea membrilor comunității și cooperarea mai activă cu Diaspora ar contribui la dezvoltarea satelor noastre.” – Tatiana Carp, director de gimnaziu, s. Lucești, rn. Cahul.

„Este esențială încurajarea spiritului antreprenorial și crearea mai rapidă a întreprinderilor mici și mijlocii în zonele rurale care ar putea contribui la diversificarea activităților economice și ar împiedica plecarea generației tinere de la sate.” – Ana Antonciuc, reprezentant ONG Alianța între Generații, or. Fălești.

Tot în cadrul acestor evenimente regionale, s-a pus în discuție principalele neajunsuri ale modelului tradițional de dezvoltare rurală versus modelul modern elaborat de iRi. Experții-contributori au adus argumente despre cum modelul modern poate fi adaptat utilizând diferite instrumente precum: soluțiile-testate și experiențele altor țări privind politici publice specifice domeniului rural, abordarea intenționată a politicii de dezvoltare rurală în care omul de la sat să stea în centrul politicii și mecanismelor de intervenție, atragerea investițiilor în proiecte specific rurale în care beneficiarii finali să fie oamenii din zone rurale, includerea dezideratului de dezvoltare rurală drept prioritate orizontală a tuturor proiectelor de dezvoltare a țării, sporirea colaborării între APL și ONG-uri locale, cooperare intercomunitară, programe cu destinație țintită etc.

Factorii de interes-participanți au menționat importanța și utilitatea organizării unor astfel de evenimente dat fiind lipsa unor platforme de discuții care să abordeze critic și multi-dimensional subiectul dezvoltării rurale.

A doua rundă de astfel de evenimente la nivel raional este planificată pentru lunile martie-aprilie 2022.

În paralel, Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) duce discuții cu instituția-cheie în materie de politici publice de dezvoltare rurală – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM și alte agenții relevate pentru a avansa subiectul la o etapă superioară de discuții și dialog social în vederea identificării unor soluții în interesul cetățenilor din zonele rurale a RM.

iRi planifică organizarea unor schimburi de experiență on-line cu reprezentanți ai agențiilor de dezvoltare rurală din Italia, România și Statele Unite ale Americii.

Activitatea face parte din cadrul proiectului „ReGândește Moldova Rurală”, implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și partenerii locali cu sprijinul Ambasadei SUA în Republica Moldova.